1. Discover Toyota
  2. This is Toyota
  3. The Toyota Way

Toyota način

Otkrijte kako stalna unapređenja postaju ključ svega što radimo.

Toyota način je jednostavan sistem primene naših polaznih principa i izrade kompanije kakvu želimo.Toyota način definiše osnovne vrednosti i poslovne metode koje bi naši ljudi trebalo da primenjuju u delukrugu svog svakodnevnog rada, na svim nivoima kompanije, širom sveta. To je kamen temeljac naše korporativne kulture.

Toyota način

Toyota način razvijamo da bismo išli u korak i ostali efikasni i značajni u svetu koji se stalno menja. Zato budno pratimo kako se ovaj način rada može razvijati i unapređivati.

Toyota način se zasniva na dva stuba: stalno unapređivanje, koji obuhvata koncepte kao što su izazovi, Kaizen i Genchi Genbutsu, i poštovanje prema ljudima, koji se odnosi na poštovanje i timski rad.

Stalna unapređenja

  • Izazovi: Kada prihvatimo izazov, suočavamo se sa prihvatanjem činjenice o tome šta znamo i kako da ga prsvoja znanja proširimo. To znači da moramo da sagledamo svaki izazov, ne samo stvaralaštvom, već i hrabrošću.
  • Kaizen: Stalan napredak je ključan. Takav našin razmišljanja ohrabruje i osnažuje svakoga da shvati  kako čak i male izmene mogu da donesu dobrobit u poslovanju, ne samo kada se radi o timskom radu, već i o ličnom učinku.
  • Genchi Genbutsu. To znači “prvo na izvor”  - i odnosi se na ličnu proveru činjenica, da biste  bili sigurni da imate paravu informaciju koja vam je neophodna za donošenje prave odluke

Poštovanje

U međusobnom odnosu sa našim kolegama i drugima, važno je poštovanje kako prema doprinosu koji neko pruža, tako i prema njemu lično. To podrazumeva poštovanje njihovih ideja, kulturoloških i ličnih uverenja. Takvim poštovanjem prihvatamo ličnu odgovornost za ono što radimo, i izgrađujemo međusobno razumevanje sa ljudima oko nas. Takođe, u našoj misiji važno je stvoriti razne tipove i pouzdanu radnu snagu koja oslikava društvo oko nas i krug kupaca koji se menja.