1. Discover Toyota
  2. This is Toyota
  3. The Toyota Way
Odaberite

Toyota način

Otkrijte kako stalna unapređenja postaju ključ svega što radimo.

Toyota način je jednostavan sistem primene naših polaznih principa i izrade kompanije kakvu želimo.Toyota način definiše osnovne vrednosti i poslovne metode koje bi naši ljudi trebalo da primenjuju u delukrugu svog svakodnevnog rada, na svim nivoima kompanije, širom sveta. To je kamen temeljac naše korporativne kulture.

Toyota način

Toyota način razvijamo da bismo išli u korak i ostali efikasni i značajni u svetu koji se stalno menja. Zato budno pratimo kako se ovaj način rada može razvijati i unapređivati.

Toyota način se zasniva na dva stuba: stalno unapređivanje, koji obuhvata koncepte kao što su izazovi, Kaizen i Genchi Genbutsu, i poštovanje prema ljudima, koji se odnosi na poštovanje i timski rad.

Stalna unapređenja

  • Izazovi: Kada prihvatimo izazov, suočavamo se sa prihvatanjem činjenice o tome šta znamo i kako da ga prsvoja znanja proširimo. To znači da moramo da sagledamo svaki izazov, ne samo stvaralaštvom, već i hrabrošću.
  • Kaizen: Stalan napredak je ključan. Takav našin razmišljanja ohrabruje i osnažuje svakoga da shvati  kako čak i male izmene mogu da donesu dobrobit u poslovanju, ne samo kada se radi o timskom radu, već i o ličnom učinku.
  • Genchi Genbutsu. To znači “prvo na izvor”  - i odnosi se na ličnu proveru činjenica, da biste  bili sigurni da imate paravu informaciju koja vam je neophodna za donošenje prave odluke

Poštovanje

U međusobnom odnosu sa našim kolegama i drugima, važno je poštovanje kako prema doprinosu koji neko pruža, tako i prema njemu lično. To podrazumeva poštovanje njihovih ideja, kulturoloških i ličnih uverenja. Takvim poštovanjem prihvatamo ličnu odgovornost za ono što radimo, i izgrađujemo međusobno razumevanje sa ljudima oko nas. Takođe, u našoj misiji važno je stvoriti razne tipove i pouzdanu radnu snagu koja oslikava društvo oko nas i krug kupaca koji se menja.