1. Discover Toyota
 2. Safety
 3. T-Mate
Odaberite

TOYOTA T-MATE Uz vas za sigurno putovanje

T-Mate je paket sistema projektovan da vam pomogne i učini vožnju bezbednijom, bilo da parkirate, ili ste na auto-putu i u gradu. Ovi sistemi ne samo da pomažu u zaštiti vas i vaših putnika, već i drugih učesnika u saobraćaju. Sve je to deo Toyotine posvećenosti bezbednosti na putevima, kao i naše misije da saobraćajne nesreće postanu stvar prošlosti.

TOYOTA SAFETY SENSE

 • Upozorenje na mogućnost sudara (PCS)

  Naš Pre-Collision sistem upozorenja na moguće nezgode može uočiti i pomoći vam da izbegnete sudar sa drugim vozilima, pešacima i biciklistima. Funkcioniše tako što upozorava vozača audio i vizuelnim signalima i pružajući pomoć pri kočenju. Ako vozač ne uspe da zakoči na vreme, kočnice se automatski aktiviraju kako bi sprečile ili ublažile sudar.

 • Čitanje saobraćajnih znakova (Road Sign Assist - RSA)

  Sistem za prepoznavanje i čitanje saobraćajnih znakova (Road Sign Assist) prati signalizaciju ispred vas, prikazujući na ekranu korisne informacije kao što su trenutno ograničenje brzine ili zabrana preticanja. Sistem takođe pruža vizuelno i zvučno upozorenje ako vozač ne prati znakove na putu. 
 • Adaptivni tempomat punog opsega brzina (Adaptive Cruise Control/Full-Range Adaptive Cruise Control - ACC)

  Sistem održava vaš automobil na minimalnoj, unapred podešenoj udaljenosti od vozila ispred. Ako se ovo rastojanje smanji, sistem redukuje vašu brzinu da bi se, u slučaju potrebe, aktivirale i kočnice i uključila kočiona svetla.

  Tempomat punog opsega brzine može dovesti vaše vozilo do potpunog zaustavljanja ako se vozilo ispred zaustavi. Lagani pritisak na papučicu gasa ili na ACC prekidač ponovo će pokrenuti sistem.

  Ako je vaš automobil opremljen sistemom za čitanje saobraćajnih znakova (RSA), ovaj sistem će takođe prepoznati ograničenja brzine na deonici kojom vozite i predložiti sva potrebna prilagođavanja.

 • Pomoć za održavanje vozne trake (LTA)

  Naš Lane Trace Assist sistem pomoći pri praćenju trake je konstruisan da bi vožnju auto-putem učinio bezbednijom. Drži vas u sredini vaše trake, a ukoliko počnete da skrećete sa nje, pomoć pri upravljanju će lagano upravljati vašim automobilom kako bi ispravio njegov pravac.

 • AUTOMATSKA DUGA SVETLA (AHB)

  Automatski sistem dugih svetala Automatic High Beam prati situaciju na putu kako bi uočio  svetla sa vozila koja dolaze iz suprotnog smera. Ako detektuje farove, sistem automatski isključuje duga i uključuje kratka svetla. Kada vozila prođu, sistem automatski ponovo uključuje duga svetla. Rezultat? Sigurnija noćna vožnja za vas i druge učesnike u saobraćaju. 

Zaustavljanje u slučaju opasnosti (Emergency Driving Stop System - EDSS)

Ako sistem tokom određenog perioda ne detektuje nikakve komande ili reakcije vozača, oglasiće se zvučno upozorenje. Ukoliko vozač na to upozorenje ne reaguje svojim komandama, vozilo automatski usporava, zaustavljajući se bez napuštanja trenutne vozne trake. Trepćuća svetla upozorenja i opasnosti se aktiviraju kako bi upozorila druge učesnike u saobraćaju, a vrata se otključavaju da bi se omogućio lak pristup hitnim službama ukoliko se za to ukaže potreba.
Saznajte više Opens in new window

Proaktivna pomoć pri upravljanju (Proactive Driving Assist)

Kada se približava vozilu ispred, ovaj sistem omogućava ravnomerno smanjenje brzine prilikom otpuštanja papučice gasa.
Saznajte više Opens in new window

Ograničeno ubrzanje na malim brzinama (Acceleration Suppression at Low Speed)

Prilikom vožnje malom brzinom, ako dođe do naglog pritiska na papučicu gasa ispred neke prepreke kao što su, na primer, drugi automobil, biciklista ili pešak, sistem će sprečiti naglo ubrzanje kako bi se smanjio rizik od sudara.

TSS bežično ažuriranje (TSS Over-The-Air Update - OTA)

Bežično ažuriranje softvera brine o tome da je Toyota Safety Sense (TSS) uvek ažuriran najnovijim funkcijama i poboljšanjima.

Proaktivna pomoć pri upravljanju (Proactive Driving Assist - Steering Assist)

Ove funkcije pomažu vozaču da spreči skretanje sa vozne trake. Sistem detektuje krivinu ispred i prilagođava silu pomoći pri upravljanju da bi omogućio adekvatnu kontrolu nad vozilom. Takođe može olakšati i poboljšati stabilnost vožnje po pravoj liniji.
Saznajte više Opens in new window

POMOĆ PRILIKOM PARKIRANJA

Daljinsko parkiranje (Toyota Teammate Advanced Park - Remote Controlled)

Ovaj sistem omogućava vozaču da kontroliše parkiranje vozila sa svog pametnog telefona dok stoji pored automobila. Jednostavan i lak za upotrebu, podržava sve vrste manevara pri parkiranju. Radi dodatne bezbednosti, ako korisnik podigne prst sa pametnog telefona, vozilo se odmah zaustavlja.
Saznajte više Opens in new window

Podsetnik: Ostavljene stvari na zadnjem sedištu (RSRS).

Ovaj sistem upozorava vozača ako su putnici ili predmeti ostavljeni na zadnjem sedištu kada napuštate vozilo. Podsetnik se nalazi na tabli sa instrumentima.

U zavisnosti od modela, aktiviraće se lampica upozorenja, kao i zvučno upozorenje koje će se aktivirati posle zaključavanja vrata.

Bezbedan izlazak iz automobila (Safe Exit Assist - SEA)

Sistem koristi radar za nadzor mrtvog ugla kako bi pomogao vozaču da izbegne sudar između otvorenih vrata ili putnika koji izlaze, s vozilima ili biciklistima koji se približavaju sa zadnje strane. Kada sistem proceni da postoji mogućnost sudara, svetli indikator u spoljnom retrovizoru, a indikator na multiinformacionom ekranu, zajedno sa zvučnim signalom, upozoriće putnike na opasnost.
Saznajte više Opens in new window
 • NAPREDNO PARKIRANJE (ADC)

  Sistem Toyota Teammate Advanced Park kontroliše ubrzanje, upravljanje, kočenje i menjanje stepena prenosa* kako bi vam pomogao da bezbedno parkirate. Može čak i da zapamti ona vaša omiljena parking mesta koja nisu obeležena linijama ili susednim objektima.

  *Nije dostupno na automobilima sa ručnim menjačem.

 • PANORAMSKI PRIKAZ (PVM)

  Parkiranje je lakše i bezbednije sa sistemom Poramic Vew Monitor, koji kombinuje slike sa četiri kamere kako bi stvorio pogled od skoro 360° oko vašeg vozila. 

 • UPOZORENJE NA SAOBRAĆAJ IZA VOZILA, SA AUTOMATSKIM KOČENJEM (RCTAB)

  Kada izlazite sa parking mesta vožnjom unazad, sistem Rear Cross Traffic Alert with Braking će primetiti sva vozila koja se približavaju sa leve ili desne strane, upozoriće vas na njih i aktiviraće kočnice kako biste izbegli sudar.
 • PAMETNI SENZOR (ICS)

  Pametno ime za pametnu pomoć – sistem Inteligent Clearance Sonar upozorava vozača na prepreke ispred ili iza automobila, i automatski koči kako bi sudar bio izbegnut.

POMOĆ U VOŽNJI

Automatsko treptanje zadnjih svetala u opasnosti (ARFHL).

Ukoliko postoji velika mogućnost sudara otpozadi, ovaj sistem brzim radom trepćućih svetala upozorava na opasnost vozila koja se približavaju iza vas. Time se smanjuje rizik od sudara otpozadi, upozoravajući vozača koji se približava vozilom da koči.

Pomoć pri upravljanju u opasnim situacijama (ESA) s aktivnom podrškom.

Ovaj sistem pomaže da se izbegne nezgoda tako što automatski preuzima upravljanje oko prepreka da bi se izbegao sudar. Takođe, time će sprečiti i  napuštanje vozne trake dok izbegava prepreke.

 

Pomoć prilikom promene vozne trake (Lane Change Assist - LCA)

Ovaj sistem se može koristiti na auto-putu kada su aktivirani prilagodljivi tempomat brzine (ACC) i pomoć za održavanje vozne trake (LTA). Kada vozač pokazivačem pravca najavi promenu trake kojom se kreće, sistem će proveriti da li to možete da uradite bezbedno, a pomoć pri upravljanju će izvršiti započetu promenu vozne trake.
Saznajte više Opens in new window

Upozorenje na saobraćaj u raskrsnici (Front Cross Traffic Alert - FCTA)

FCTA sistem štiti vaše vozilo od gustog saobraćaja na zakrčenoj raskrsnici. Ovaj sistem detektuje vozila koja prolaze ispred, a preko opcionog Head-up displeja (HUD) najpre upozorava vozača, a potom aktivira i zvučno upozorenje ako postoji mogućnost sudara.
Saznajte više Opens in new window

Poziv u hitnim situacijama (Emergency Call - E-CALL)

Ovaj sistem omogućava putnicima da obaveste hitne službe pritiskom na prekidač unutar vozila. U slučaju nesreće ili kada se aktiviraju vazdušni jastuci u vozilu, sistem će se aktivirati automatski.

 

 

 

Upozorenje na stanje u saobraćaju (Toyota Smart Connect – Road Events)

Ovaj sistem upozorava vozača o neposrednim opasnostima, kao što su lokalne nesreće ispred, ili klizava površina puta, prikupljajući informacije od drugih vozača i prikazivanjem upozorenja na multimedijalnom ekranu vozila. U zavisnosti od tipa multimedijalnog sistema kojim je vozilo opremljeno, mogu se prijaviti i potencijalne opasnosti, što doprinosi do opšteg povećanja bezbednosti u saobraćaju.

Kamera za nadzor vozača (Driver Monitor Camera - DMC)

Kamera smeštena iznad upravljača kontinuirano prati budnost i stanje vozača i šalje  upozorenje ukoliko otkrije neodgovarajuće stanje vozača. Ulazni signali u ovom sistemu koriste se i za poboljšanje performansi sistema za zaustavljanje (EDSS) u slučaju opasnosti tako što se ranije detektuje takva situacija.

 

 

 

 • MONITOR MRTVOG UGLA (BSM)

  Naš sistem Blind Spor Monitor za praćenje mrtvog ugla upozorava vozača na bilo koje vozilo koje možda nije video u svojim bočnim retrovizorima. Ovo je posebno korisno prilikom preticanja.

 • PRILAGODLJIVA DUGA SVETLA (AHS) 

  Sistem Adaptive High-Beam je konstruisan da bi obezbedio najbolju moguću vidljivost za sve učesnike u saobraćaju tokom noćne vožnje. Automatski optimizuje rad farova, zatamnjujući delove puta sa saobraćajem iz suprotnog pravca, tako da vaša duga svetla ne zaslepljuju druge vozače, ali vam i dalje pružaju dovoljno osvetljenja.

Imajte na umu da funkcije koje su ovde navedene nisu podrazumevane.

Dostupnost nekih funkcija može se razlikovati u zavisnosti od zemlje, modela vozila i paketa opreme.

Sistemi funkcionišu u skladu sa uslovima rada i njegovim ograničenjima.

Vozači su uvek sami odgovorni za bezbednost u vožnji.

Za dodatne informacije uvek pogledajte uputstvo za upotrebu.

Vozači su uvek sami odgovorni za svoju bezbednu vožnju.
Sistemi funkcionišu u okviru uslova rada i sa svojim ograničenjima.
Za dodatne informacije uvek pogledajte uputstvo za upotrebu. Dostupnost funkcija može se razlikovati u zavisnosti od zemlje, modela vozila i paketa opreme.