1. Discover Toyota
  2. Safety
  3. Pre crash safety
Odaberite

Sistem za povećanje bezbednosti pre sudara

Naš napredni sistem za izbegavanje sudara

Koristeći tehnologiju radara sa milimetarskim talasima

 koja skenira put ispred vaše Toyote

 naš sistem za

  povećanje bezbednosti pre sudara vam služi kao drugi par očiju.

Detektovanje sudara

Ako radar detektuje visok rizik od sudara, oglasiće se upozorenjem kako biste vi odreagovali. Čim odreagujete i pritisete kočnice, sistem je već pripremio pomoć pri kočenju sistema za povećanje bezbednosti pre sudara: maksimalna raspoloživa sila se primenjuje na kočnice bez obzira na pritisak koji vi nanosite.

  • Smanjenje potencijalnih povreda

    Ako sistem za povećanje bezbednosti pre sudara zaključi da je sudar neizbežan, aktiviraće „kočnicu sistema za povećanje bezbednosti pre sudara" tako što će automatski pritisnuti kočnicu i pripremiti „sigurnosne pojaseve sistema za povećanje bezbednosti pre sudara“ za udar tako što će ih namotati da bi vas zadržali i smanjili eventualne povrede.