1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
Odaberite

Toyota ekološki izazov 2050:

Saznajte više o ekološkim akcijama koje planiramo.

Naš globalni Ekološki izazov 2050, objavljen 2015. godine, obuhvata šest zadataka. Oni se odnose na sve aspekte našeg poslovanja, razvoja novih proizvoda i tehnologija, kao i naše uloge u tome, čime ljudima i zajednicama dajemo priliku da nauče više, poboljšaju svet oko sebe i unaprede ekološku održivost.

Saznajte više