1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. Challege 5

Izazov 5

Izgradnja sistema zasnovanog na recikliranju

Da bismo izgradili idealno društvo zasnovano na obnovljivim izvorima i recikliranju, radimo na četiri polja: većoj primeni ekološki prihvatljivih materijala, projektovanju i korišćenjenju dugotrajnijih delova, razvoju efikasnije i potpunije tehnologije recikliranja, i preradi što više materijala od starih vozila radi korišćenja u proizvodnji novih.

Planovi za naredne godine

Cilj nam je da do 2050. godine unapređujemo globalnu primenu tehnologija i sistema za tretman i reciklažu vozila čiji je životni vek završen. Do 2030. godine naš cilj je i da dovršimo uspostavljanje sistema za prikupljanje i recikliranje baterija na globalnom nivou, kao i podizanje 30 pogona kao primera koji odgovaraju lokalnim sredinama za odgovarajući tretman i reciklažu otpisanih vozila.

Dosadašnji rezlutati

  • Smanjenje do 50% u primeni retkog materijala neodijuma koji se koristi u svakom hibrid-električnom motoru
  • Naš test mlevenja vozila, izvršen na Priusu Plug-in, postigao je efikasnost od 96,9% ponovnog korišćenja materijala i njegove iskoristivosti
  • Trenutno recikliramo 85% vozila

Proizvodnja bez otpada

Ponosno naglašavamo da od 2018. svi naši proizvodni pogoni u Evropi imaju nultu količinu otpada za odlaganje i spaljivanje.

Kako smanjujemo količinu otpada?

Saznajte više