1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. Challege 5
  5. How are we reducing waste?
Odaberite

Kako smanjujemo količinu otpada?

Koristi manje, bacaj manje! To je ideja naše misije koja nam omogućava da stvorimo vrhunski ekološki automobil bez ikakvog uticaja na okolinu. Da bismo bacali manje, držimo se dva glavna pravila: nulta količina otpada za odlaganje, i nulta količina otpada za spaljivanje.

Svi naši proizvodni pogoni u Evropi ulažu ogromne napore radi smanjivanja količine otpada koji ide na deponije ili na spaljivanje. Na primer, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) je oduvek bila fabrika koja uopšte nema otpad koji ide na deponiju, ali od 2007. čak u potpunosti prerađuje svoj otpad.

Još od 2001. godine otpad se pažljivo prikuplja radi ponovne upotrebe, reciklaže ili prerade. Industrijska ulja i razređivači se prikupljaju radi ponovne upotrebe ili prerade; čelik i aluminijum postaju nove sirovine; drvo, karton i plastični omotači se recikliraju; manje količine otpada koje preostanu nalze primenu kao alternativno gorivo.