1. Owners
 2. Connected Services
 3. More info
Odaberite

PRONAĐI MOJ AUTOMOBIL

 
 • Uz pomoć aplikacije MyToyota (ili preko portala MyToyota) možete da proverite poslednju lokaciju svog Toyota vozila. Na osnovu modela Toyotinog vozila, lokacija se preuzima na osnovu poslednje tačke geolokacijskih podataka primljenih od vašeg Toyota vozila, u vreme kada ste poslednji put isključili motor svoje Toyote ili lokaciju uživo.
 • Možete da vizuelizujete parking lokaciju svog Toyota vozila na mapi, zajedno sa adresom lokacije (ako je dostupna) i vremenom kada je vozilo ostavljeno na toj lokaciji. Možete da aktivirate navigaciju da vas vodi do vaše Toyote (gledajući rutu, udaljenost i vreme hoda do vašeg Toyote) preko MyToyota naloga ili preko drugih aplikacija (na primer, Apple Maps, Google Maps, itd.).
 • U slučaju da je vaše Toyota vozilo opremljeno uređajem koji omogućava pristup i korišćenje usluge povezivanja na internet, lokacija vašeg Toyota vozila se učestalo prenosi tokom vožnje, što vam omogućava da u realnom vremenu delite lokaciju svog vozila sa drugima. Podešavanje deljenja trenutne lokacije u realnom vremenu omogućava vam da izaberete kontakt osobe sa kojima želite da podelite svoju lokaciju i u kom vremenskom periodu. Vaš ID na društvenim mrežama se može koristiti za omogućavanje ove funkcije.
   

PODELI SA AUTOMOBILOM

 • U slučaju da je vaše Toyota vozilo opremljeno povezanom navigacionom jedinicom u automobilu, u aplikaciji MyToyota možete da osmislite svoje putovanje kako poželite, a zatim ga pošaljete u svoju Toyotu. Možete podesiti planirano vreme početka ili ciljno vreme dolaska. Proračun rute će predvideti uobičajene saobraćajne uslove u željeno vreme, i u skladu sa tim navesti trajanje putovanja. Možete pregledati putovanja koja ste poslali, urediti ih i ponovo poslati u svoje Toyota vozilo. Možete dodati opcione lokacije koje vas zanimaju na putu do odredišta. Dodatne informacije o povezivanju i radu vaše navigacione jedinice u automobilu dostupne su u korisničkom priručniku vašeg Toyota vozila ili na portalu MyToyota.Od automobila do kućnog praga

 
 • U slučaju da je vaše Toyota vozilo opremljeno povezanom navigacionom jedinicom u automobilu, aplikacija MyToyota će predložiti da vas odvede do odredišta koje ste podesili u navigaciji automobila nakon što napustite vozilo. Ova usluga se zasniva na razlici između lokacije vašeg odredišta i lokacije vašeg parkiranog Toyota vozila. Drugim rečima, ako niste bili u mogućnosti da parkirate svoju Toyotu blizu odredišta koje ste postavili u navigaciji, možete da nastavite sa navođenjem preko aplikacije MyToyota da biste stigli do konačnog odredišta (na primer, pešice). Opciono, možete da nastavite navigaciju pomoću drugih mobilnih aplikacija. Obradićemo lokaciju vaše krajnje odredišne lokacije i lokaciju vašeg (parkiranog) Toyota vozila. Dodatne informacije o povezivanju i radu vaše navigacione jedinice u automobilu dostupne su u korisničkom priručniku vašeg Toyota vozila ili na portalu MyToyota.


PODACI O VOŽNJI

 • U aplikaciji MyToyota (ili preko MyToyota portala) možete da pogledate zapise o svom stilu vožnje, kao što su detalji na osnovu podataka o geolokaciji, žiro i G-senzora, kilometraža i podaci o potrošnji goriva. Ti zapisi će biti dostupni za svaku vožnju. Možete da označite svako pojedinačno putovanje kao „Privatno“ ili „Poslovno“ i generišete izveštaj u kome možete videti događaje kao što su, na primer, naglo kočenje i snažno ubrzanje, sa vremenom i lokacijom.
   

PODSETNIK ZA SERVISIRANJE

 • Na osnovu podataka o kilometraži vašeg Toyota vozila, obavestićemo vas o predstojećim terminima za održavanje ili servisiranje. Ti podsetnici se vode u zemlji u kojoj ste pretplaćeni na usluge, i mogu se razlikovati po dostupnosti i/ili tačnosti. Kada dobijete podsetnik, moći ćete da zakažete termin kod ovlašćenog prodavca po svom izboru. Preporučujemo vam da označite željenog ovlašćenog prodavca u svom nalogu MyToyota. U slučaju da propustite prvi podsetnik, možemo vam poslati drugi podsetnik.
 • Vaša je odgovornost da svoje Toyota vozilo dovezete na održavanje ili servisiranje u potrebnim intervalima. Činjenica da pružamo ovu uslugu i podsećamo na obaveštenja, ne oslobađa vas te odgovornosti.


ČUVAR BATERIJE

 • U zavisnosti od povezanog uređaja u automobilu kojim je opremljeno vaše Toyota vozilo, aplikacija MyToyota će prikazati stanje napunjenosti vašeg 12-voltnog akumulatora za pokretanje. U slučaju da se stanje napunjenosti smanji na nivo koji može da spreči pokretanje vašeg Toyota vozila, u MyToyota aplikaciji će se prikazati poruka upozorenja.Pomoćnik u slučaju nezgode

 • Ova usluga će biti dostupna u zavisnosti od tipa povezanog  uređaja koji je instaliran u vašem Toyota vozilu. Ako je ova usluga dostupna za vaše Toyota vozilo, određeni senzori koji rade sa povezanim automobilskim uređajem pratiće udare na vaše Toyotino vozilo. Ako udarac premaši unapred definisani prag ozbiljnosti, bićemo obavešteni o tom uticaju. Takve informacije u vezi sa „udesom“ mogu se deliti sa  Toyotinom lokalnom kompanijom za pomoć na putu (RSA) koja vas može kontaktirati da bi ponudila pomoć, na osnovu detalja o ozbiljnosti vaših podataka o udesu i na osnovu svojih lokalnih smernica. RSA će vas kontaktirati koristeći vaše lične podatke koji su dostupni u vašem MyToyota naloga. Kontakt osobe za hitne slučajeve (ako postoje) navedene na vašem MyToyota nalogu takođe mogu biti kontaktirane u zavisnosti od politike lokalne RSA. Ako RSA ne može da dođe do vas (na primer, zato što ne biste mogli da odgovorite) ili vaše kontakt osobe navedene za hitne slučajeve, RSA može, u zavisnosti od svoje lokalne politike i težine sudara, da angažuje hitnu pomoć ili policiju. Vi i vaši kontakti za hitne slučajeve uvek imate mogućnost da prihvatite ili odbijete pomoć koju pruža RSA.
 • Ne nudimo nikakvu garanciju u pogledu dostupnosti ili kvaliteta bilo kog oblika hitne pomoći koju možemo da vam pružimo. Ni RSA ni TME se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakav propust u uključivanju hitne pomoći ili policije, ili za bilo kakvo kašnjenje ili grešku u tome.
 • Imajte na umu da ukoliko aktivirate „režim privatnosti“ preko MyToyota aplikacije, i/ili svog MyToyota naloga (odnosno sprečite nas da koristimo geolokaciju vašeg Toyota vozila), nećemo moći da lociramo vašu Toyotu u slučaju sudara, pa ova usluga neće funkcionisati (molimo, pogledajte Uslove korišćenja povezanih usluga i Obaveštenje o privatnosti povezanih usluga za više informacija o režimu privatnosti)
 • U određenim okolnostima, biće aktivirana obavezna funkcija hitnog poziva. Imajte na umu da će vaše Toyota vozilo automatski obavestiti hitne službe u zemlji u kojoj se nalazi vaše Toyota vozilo u slučaju sudara koji aktivira vazdušni jastuk. Ovo je regulisano uredbom EU o „eCall-u“ (Uredba (EU) 2015/758 Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2015.), ili njenim lokalnim ekvivalentom van Evropske unije, gde je primenljivo.


SVETLA UPOZORENJA

 • U zavisnosti od povezanog uređaja u automobilu kojim je opremljeno vaše Toyota vozilo, aplikacija MyToyota vas može upozoriti na određene signale upozorenja prikazane u vašem Toyota vozilu. Ovi signali upozorenja označavaju, ali ne zamenjuju, lampice upozorenja prikazane na kontrolnoj/instrument tabli vaše Toyote. Vi, kao vozač, ostajete sve vreme odgovorni da reagujete na svetla upozorenja u vašem Toyota vozilu.
 • Ovi signali upozorenja će biti preneti Toyotinoj mreži kako bismo vam pružili podršku i pomogli ako je potrebna popravka. S obzirom na saglasnost datu Toyoti i aplikaciji MyToyota, biće vam pružena mogućnost da odlučite da li želite da vas kontaktiramo ili ne. Imajte na umu da Toyota i Toyotina mreža ne nude nikakvu garanciju da će vas proaktivno kontaktirati u slučaju aktiviranja lampice upozorenja, jer ova usluga u velikoj meri zavisi od vašeg regiona, dostupnosti i pokrivenosti. U slučaju takvog upozorenja, uvek pratite savete za konkretna uputstva navedenih u priručniku za upotrebu.


NIVO GORIVA

 • U zavisnosti od povezanog uređaja u automobilu kojim je vaša Toyota opremljena, MyToyota aplikacija će prikazati nivo goriva koji je dostupan u rezervoaru vaše Toyote. Preostali nivo goriva se izražava u procentima od ukupnog kapaciteta goriva. Prikazani nivo goriva je zasnovan na poslednjim podacima senzora merača goriva primljenim od vašeg Toyota vozila u vreme kada ste poslednji put isključili motor. Kao rezultat toga, može doći do neslaganja između nivoa goriva naznačenog u aplikaciji MyT i nivoa goriva naznačenog na instrument tabli vaše Toyote. Takođe, može doći do marginalnog odstupanja, u zavisnosti od okruženja u kome je parkirano vaše Toyota vozilo (na primer spoljna temperatura, nagib…). Uvek bi trebalo da pogledate indikator nivoa goriva na instrument tabli vašeg Toyota vozila, a Toyota ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju nepotpunih ili netačnih informacija prikazanih u aplikaciji MyT.Saveti za hibridnu vožnju

 • Ova usluga će vam omogućiti da u aplikaciji MyToyota pregledate zapise o karakteristikama vašeg hibridnog režima vožnje na osnovu ključnih hibridnih pokazatelja (vreme vožnje u EV modu i rezultate hibridne vožnje).
 • Ti zapisi će biti dostupni za svako putovanje. Svako putovanje je mapirano označavanjem vaše vožnje na EV pogon, kao i događaje tokom nje (ubrzanje, kočenje i konstantna brzina) koji su povezani sa kontekstualizovanim savetima koji vam pomažu da smanjite potrošnju goriva. Takođe, možete pristupiti svojim zbirnim podacima i lako pratiti promene performansi vašeg hibridnog pogona tokom vremena.
   

DALJINSKE KOMANDE

U zavisnosti od povezanog automobilskog uređaja kojim je opremljeno vaše Toyota vozilo, MyToyota aplikacija će prikazati nivo baterije i preostali domet vašeg plug-in hibrida ili vašeg električnog vozila.

Preostali domet je prikazan u kilometrima, ali se može razlikovati od dometa prikazanog u automobilu. Uvek pogledajte indikator baterije na instrument tabli vašeg Toyota vozila.

Toyota ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju nepotpunih ili netačnih informacija prikazanih u aplikaciji MyT. Pored toga, ova usluga vam omogućava da daljinski zakažete vreme punjenja za svoj automobil.

U zavisnosti od povezanog automobilskog uređaja kojim je opremljeno vaše Toyota vozilo, moći ćete daljinski da zagrejete ili prethodno rashladite svoje vozilo koristeći aplikaciju MyToyota. Na osnovu modela vašeg vozila, takođe možete biti u mogućnosti da daljinski podesite željenu temperaturu, pokrenete odleđivanje prednjeg ili zadnjeg vetrobranskog stakla, kao i da podesite jedan ili više termina za prethodno zagrevanje ili hlađenje vašeg automobila.

Kada koristite usluge daljinskih komandi, molimo vodite računa da:

 • Vozilo je potpuno zaustavljeno, a vi ste proverili bezbednost okoline vozila. Uverite se da u vozilu nema ljudi ili životinja.
 • Ne koristite sistem ako je poklopac motornog prostora otvoren ili kada je vozilo parkirano u zatvorenom prostoru bez ventilacije.
 • Koristite ovu uslugu samo kada je to neophodno. Molimo vas da poštujete životnu sredinu i što više smanjite svaku prekomernu buku ili zagađenje vazduha.
   

Molimo vas da uvek poštujete lokalne i nacionalne zakone, koji mogu ograničiti korišćenje ovih usluga u vašem području (na primer, neke opštine i parkovi prirode).

Toyota mreža za punjenjetoyota charging network

 • Toyotina mreža za punjenje može vam omogućiti pristup jednoj od najvećih panevropskih mreža za punjenje. Moći ćete da tražite stanice za punjenje i vidite detalje o svakoj stanici za punjenje, kao što su dostupnost u realnom vremenu, brzina punjenja i tipovi utikača.
 • Nakon pretplate, dodatno možete videti cene za punjenje, možete otključati stanicu za punjenje pomoću aplikacije ili RFID kartice i započeti punjenje. Dobićete mesečnu fakturu za sve sesije punjenja, na kraju svakog meseca.
 • Možemo koristiti spoljne partnere da bismo vam pružili ovu uslugu, a neki lični podaci kao što su VIN (identifikacioni broj vozila), ID korisnika, ID ugovora i datum početka važenja ugovora biće preneti našim partnerima. Toyotina mreža za punjenje je obezbeđena u saradnji sa našim tehničkim partnerima i podleže dodatnim pravilima i uslovima, kao i obaveštenju o privatnosti, dostupnim na [https://www.Toyota-Charging-Network.eu (za TOYOTU) / https://www.lexus-charging-netvork.eu/web/lexus-global (za LEXUS)].Osiguranje zasnovano na korišćenju i osiguranje punih hibrida

 • Osiguranje zasnovano na korišćenju (UBI) i osiguranje punih hibrida (FHI) su proizvodi za osiguranje motornih vozila koje obezbeđuje osiguravajuća kuća preko kompanije Toyota Insurance Management SE, gde se premija osiguranja zasniva na podacima o vožnji koje generiše nosilac polise i svi vozači, na osnovu ubrzanja, kočenja, brzine vožnje i skretanja.
 • Nakon pretplate na UBI ili FHI usluge, potrebni podaci o vožnji biće poslati osiguravaču, kao kontroloru podataka, radi ispunjenja ugovora.
 • UBI i FHI ugovori su odvojeni proizvodi od MyT-a, i na njih se možete pretplatiti kod osiguravača, preko posrednika Toyota Insurance Management SE, i podležu posebnim pravilima i uslovima  prihvaćenim u trenutku pretplate.
 • Nakon pretplate na UBI ili FHI ugovore, status putovanja, zajedno sa izračunatim rezultatom vožnje, biće dostupan u aplikaciji MyT. Radi jasnoće, funkcija vizuelizacije je zasebna usluga koja je potpuno opciona i ne utiče na validnost ili korišćenje ugovora o UBI ili FHI uslugama, koje se mogu koristiti bez MyT aplikacije ili MyT naloga. Za dodatne informacije posetite link.


STATUS AUTOMOBILA

Preko MyToyota aplikacije možete odmah da proverite status vašeg vozila. U zavisnosti od povezanog automobilskog uređaja kojim je vaša Toyota opremljena, MyToyota aplikacija će prikazati različite informacije o statusu vrata, prozora, krovnog prozora, prtljažnika, svetala, kao i pametnog ključa koji je ostavljen u automobilu.

Možda ćete dobiti push obaveštenje četiri minuta nakon što je kontakt isključen. Ovim ćemo vas obavestiti ukoliko nešto nije uobičajeno u vezi sa statusom automobila (funkcija push obaveštenja mora biti omogućena u podešavanjima vašeg pametnog telefona). Možete dobiti jedno ili više od sledećih obaveštenja:

 • Prozor je otvoren (jedan ili više prozora su otvoreni)
 • Vrata nisu zaključana (jedna ili više vrata nisu zaključana)
 • Klizni krovni prozor je otvoren (ukoliko je klizni krovni prozor otvoren)
 • Svetla su uključena (ukoliko su glavna ili poziciona svetla uključena)


ZAKLJUČAVANJE/OTKLJUČAVANJE

U zavisnosti od povezanog uređaja u automobilu kojim je vaše Toyota vozilo opremljeno, možete daljinski zaključati ili otključati svoje vozilo preko MyToyota aplikacije, sa samo nekoliko klikova.

Imajte u vidu da nećete moći da zaključate automobil ako:

 • Bilo koja vrata ostanu ovorena
 • Pametni ključ se nalazi u automobilu
 • Alarm automobila je aktiviran
 • Automobil je zaključan ključem

U svim ovim slučajevima, dugme za zaključavanje je onemogućeno.

Kada koristite funkciju zaključavanja, uverite se da deca, osetljive kategorije ljudi ili kućni ljubimci nisu zaključani u automobilu bez nadzora. Bilo ko od njih ostavljen u vrelom vozilu može doživeti toplotni udar, dehidraciju ili hipotermiju, što može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda. Toyota neće biti odgovorna za bilo kakav materijalni gubitak, štetu ili nesreće dok je vozilo zaključano u navedenim slučajevima. Korisnik preuzima sve rizike i odgovornost zbog zaključavanja takvog vozila.

Kada koristite funkciju otključavanja, imajte na umu da ovo potencijalno može dovesti do neovlašćenog pristupa vozilu. Toyota neće biti odgovorna za bilo kakav materijalni gubitak, štetu ili nesreće dok je vozilo tako otključano. Korisnik preuzima sve rizike i odgovornost otključavanjem takvog vozila.


UOČAVANJE AUTOMOBILA

U zavisnosti od povezanog automobilskog uređaja kojim je vaše Toyota vozilo opremljeno, imatE jednostavan način da uočite svoje vozilo na prepunom parkingu. Kada koristite funkciju Car Spotter daljinski se uključuju trepćuća svetla opasnosti da biste lakše locirali svoje vozilo. Svetla upozorenja se aktiviraju u trajanju od 30 sekundi. Nakon 30 sekundi, možete ih ponovo aktivirati.