1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
Odaberite

Četiri R za bolju Zemlju

Saznajte više o “4 R” i o tome kako nam ona pomažu da poboljšamo svet

Neprestano tragamo za načinima za smanjenje štetnih uticaja na našu okolinu. Saznajte šta je “4 R” i kakav je njihov doprinos onome što radimo, šta smo uradili i kako planiramo budućnost kako bismo došli do harmoničnog odnosa između ljudi, proizvodnje i planete.

Šta predstavljaju 4 R?

Još davno smo kao jedan od prioriteta postavili razvoj proizvodnje i vozila koji imaju manji uticaj na okolinu. Ovaj sveobuhvatni pristup se zasniva na početnim slovima četiri engleske reči od kojih je nastala skraćenica “4 R” – Reduce, Reuse, Recycle i Recover. Ove jednostavne reči slikovito opisuju stalna poboljšanja u procesu konstruisanja i proizvodnje vozila, način na koji vozači koriste automobile, i kako da vozila na kraju životnog veka bezbedno i odgovorno preradimo.

Naša pažnja usmerena na “4 R” omogućava uštedu dragocenih prirodnih resursa i smanjuje emisiju ugljen dioksida (CO2) . Takođe, donosi nam nove ideje o tome kako možemo da pravimo vozila budućnosti koja će biti još čistija i efikasnija, uz korišćenje inovativnih materijala i alternativnih načina pogona. Takav pristup trebalo bi da nas dovede do vrhunskog ekološkog automobila koji će imati nulti uticaj na okruženje tokom celog životnog veka.