1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Recycle
Odaberite

Reciklaža

Saznajte kako recikliramo što više možemo

Svet gradi svesniji i bolji odnos prema recikliranju, potpomažući smanjenje potražnje za svetskim prirodnim resursima i količine otpada koji se stvara. Prepoznajemo veliki značaj koji prerada ima u zaštiti okoline, i ostataka materijala koji se može pametno koristiti.

Konstruišemo naša vozila misleći na delove i materijale koji će se moći iznova upotrebiti, bilo u ponovnom procesu u proizvodnji, reciklaži, ili iskorišćeni na potpuno suprotan način, na primer kao alternativni izvor energije.

Po evropskim propisima, dužni smo da obezbedimo da naša vozila moraju imati mogućnost reciklaže od 85%, a 95% vozila mora se obnoviti na kraju životnog veka - s tim da mi idemo još dalje kako bismo ovaj proces učinili jednostavnijim i efikasnijim.    

Reciklaža vozila

Pronalazimo efikasne načine reciklaže naših vozila još od 1970. godine, daleko pre nego što je to regulisano propisima. Važeća Evropska direktiva zahteva od svih automobilskih proizvođača da reciklliraju svoja vozila na kraju životnog veka, recimo posle uništenja u saobraćajnim nesrećama ili kada ih je ekonomski i tehnički nemoguće osposobiti.   

Zbog svog čuvenog dugotrajnog kvaliteta, ovo može biti prilično dug period za modele Toyota i Lexus. Od 1. januara 2015. godine, 85% svakog vozila mora biti ponovo upotrebljeno ili reciklirano, a 95% odsto vozila obuhvaćeno obnavljanjem. Postupak precizira koji se delovi mogu ponovo iskoristiti, kao što su  motor, akumulator, alternator ili upravljački sklopovi. Tečnosti, gasovi i drugi materijali i delovi moraju se bezbedno sakupiti i, ukoliko je moguće, reciklirati. Ogoljeni metal karoserije najčešće se presuje i melje.

Posle te faze, različite vrste metala se odvajaju za ponovnu upotrebu, sa vrlo malom količinom ostataka. Da bismo osnažili odgovorno i efikasno odlaganje vozila, osnovali smo ovlašćene centre za preradu širom Evrope, gde se Toyota i Lexus vozila preuzimaju radi reciklaže. Te lokacije u vašoj zemlji, i više informacija o tome kakav je postupak za reciklažu vašeg vozila, možete pronaći koristeći ovaj link.

Reciklaža hibrida

U saradnji sa belgijskom Grupom Comet, koja je specijalizovana kompanija za mašinsko usitnjavanje (“mlevenje”) vozila, pokrenuli smo probni projekat sa 150 prototip-vozila Prius Plug-in koji su korišćeni kao deo pilot lizing programa u Evropi. Želeli smo da izračunamo efekte celog procesa reciklaže. Iskustvo koje smo stekli pomoći će nam da u budućnosti dostignemo granicu od 95% recikliranog/obnovljenog vozila.

Prva faza u postupku je uklanjanje mogućih zagađujućih materija. To obuhvata uklanjanje tečnosti, goriva i svih potencijalno rizičnih delova, kao što su akumulatori i vazdušni jastuci, Zatim slede svi delovi koji se mogu reciklirati, recimo pneumatici ili katalizatori. Rastavljanje se nastavlja demontažom hibridne baterije. U slučaju  modela Prius Plug-in, radi se o litijum-jonskoj bateriji, iste vrste kao one koja se koristi za mobilne telefone ili laptop računare; taj postupak preuzima i nastavlja naš specijalizovani partner Umicore.  

Lakše rastavljanje

Lakše rastavljanje vozila na kraju njegovog upotrebnog veka, doprinosi smanjenju emisije ugljenika i ujedno dozvoljava ekonomičniju reciklažu korisnih materijala koji se tako dobijaju. Konstruišemo naša vozila unapred imajući na umu rastavljanje, na primer primenjujući V žlebove na mestima ugradnje instrument table, čime je olakšano njena demontaža.

Takođe, neke pozicije označavamo simbolom “Lako za rastavljanje” kako bismo jasno naznačili na koji način je najlakše odvojiti delove, kao i sortirati različite materijale koji idu na reciklažu.  Najbolje primere i informacije o rastavljanju možete pronaći na sajtu International Dismantling Information System (www.idis2.com).

Mlevenje

Ogoljene karoserije idu u snažne mašine za presovanje i mlevenje, koji ih ustitnjavaju na sitne delove. Materijal dobijen mlevenjem potom ide na razdvajanje različitih vrsta materijala i nemetalnih supstanci, kao što su plastika i staklo. Veći deo ovih materijala može se ponovo koristiti za razne industrijske namene. Mi smo čak prerađenu plastiku iz naših vozila iskoristili za izradu izletničkih klupa koje koristimo u evropskom sedištu kompanije.   

Prateće tehnologije posle mlevenja

Probnim projektom mlevenja dobijeni su rezultati od 91,2% recikliranog materijala, i 96% obnovljivosti, uključujući i dobijenu energiju. Ovi rezultati pokazuju da postavljena granica od 95% može biti, i da je već dostignuta. To je postignuto i zahvaljujući unapred osmišljenim rešenjima za reciklažu na modelu Toyota Prius Plug-in, kao i kvalitetu tehnologije i opreme koju koristi Grupa Comet. 

Kako povećavamo efekte recikliranja?

Saznajte više