1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Reduce
Odaberite

Smanjenje

Saznajte više o tome kako smanjujemo svoj uticaj na okruženje

Manjom upotrebom materijala, resursa i energije koji su nam potrebni za proizvodnju automobila, možemo smanjiti svoj uticaj na okruženje. Ako možemo da koristimo manje, onda možemo da pravimo i manje otpada.

Tako koncept smanjenja dobija na značaju u našoj viziji stvaranja vrhunskog eko automobila koji u bilo kom periodu korišćenja neće imati štetan uticaj na okolinu.

Inteligentnim konstruktivnim rešenjima i efikasnim proizvodnim procesima nastojimo da trošimo što manje energije, vode i sirovina za izradu vozila. Istražujemo i primenjujemo inovativne materijale, nove procese i pametna rešenja u radu, i upoređujemo napredak i očekivane rezultate za svako vozilo, od konstruisanja, do proizvodnje, prodaje i eventualnog odlaganja.   

Projektovanje i inovacije

Napori radi smanjenja uticaja naših vozila na okolinu počinju još u momentu konstruisanja, uz podsticanje na nove pametne ideje za sva rešenja, od toga kakve će biti karakteristike budućeg vozila do toga od kakvih materijala ćemo ga izrađivati.

Održivo projektovanje: ECO-VAS

Da bismo olakšali rad na dobijanju čistijih vozila sa manjom emisijom i manjim uticajem na svet oko sebe, neophodno je da imamo spremnu strategiju koja bi nam omogućila da pratimo napredak. Zato smo izradili sistemsko rešenje za ekološku procenu vozila, pod nazivom Toyota Ecological Vehicle Assessment System, poznato kao Eco-VAS.

Koristeći Eco-VAS sistem možemo da zacrtamo ciljeve za smanjenje ekološkog uticaja još prilikom prvih planova razvoja novog automobila. Izrađujemo procenu za njegov ceo životni vek da bismo videli kakav uticaj na okruženje će imati, od konstruisanja, preko proizvodnje, do upotrebe i eventualnog odlaganja na kraju životnog veka. 

Kako projekat napreduje od dizajniranja do prototipa i proizvodnje, sve vrednosti se stalno prate i upoređuju sa zacrtanim Eco-VAS standardima. Ovaj razrađeni pristup podstakao je razvoj novih materijala, kao što su bio plastika i Toyota Super Olefin Polymer (TSOP), polimerska smola koja je vrlo jaka, ima veliku otpornost na udarce i može se reciklirati i mešati sa drugim materijalima.

TSOP smolu široko primenjujemo i za spoljašnjost i za unutrašnjost automobila: za instrument tablu, delove obloga, čak i za branike. Ovakav način rada omogućio nam je da otkrijemo i mnogo novih načina za praktičnu primenu recikliranih materijala.   

Inovativna rešenja

Smanjenje težine automobila je najbolji preduslov za manju potrošnju goriva i nižu emisiju gasova koji se emituju. Kako bismo maksimalno smanjili težinu, od prvih koraka konstruisanja tražimo načine kako i gde se može uštedeti na težini. Vrlo pažljivo razmatramo sve komponente kako bismo znali da li bi mogle biti lakše bez narušavanja karakteristika. Uspeh sa novim, lakšim rešenjima očigledan je na primeru Hybrid Synergy Drive agregata, koji se vremenom postao manji i lakši za 20%. 

Pametno projektovanje

Naši konstrukcioni timovi pažljivo planiraju kako će automobil biti korišćen, kao i u kojim saobraćajnim uslovima. Takav pametan pristup prilikom projektovanja doprinosi manjem uticaju na okolinu, i dovodi nas korak bliže razvoju vrhunskog eko automobila. Dobar primer je i-ROAD – mali i potpuno električni automobil koji se lako snalazi na gradskim ulicama, smanjujući gužve i ne proizvodeći nikakvu štetnu emisiju gasova.

Ekološka plastika

Prvi smo započeli razvoj i primenu plastike izrađene od organskih materijala, dajući joj prednost u odnosu na proizvode na uljnoj bazi. Proizvodnju tih bio plastičnih materijala od održivih biljnih ostataka, neutralnih po pitanju ugljenika, započeli smo 2003, godine, dajući doprinos smanjenju ispuštanja CO2 tokom životnog veka vozila. 

Bili smo prvi svetski proizvođač koji je razvio ubrizgavanje bio plastike u kalupe, što je omogućilo primenu tog materijala za komponente kao što je instrument tabla za Prius. Bio plastika se takođe nalazi u zvučnom izolacionom materijalu, tepisima i oblogama prtljažnika.

Kako smanjujemo ekološki uticaj koji nastaje našim poslovnim aktivnostima?

Saznajte više