1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Reuse
Odaberite

Ponovna upotreba

Otkrijte nove načine koje pronalazimo radi ponovne upotrebe delova i resursa

Smanjujemo korišćenje sirovina štedeći energiju i štiteći okolinu. Jasno nam je da ne možemo biti društvo koje rasipa i da moramo pronaći bolji način ponovnog  korišćenja stvari i resursa koje koristimo u proizvodnji. Primenili smo mnogo načina koji su osmišljeni da bismo produžili životni vek delova i komponenti koje koristimo, ponekad im dajući nove i drugačije namene. Na primer, primenjujemo dodatne postupke obnavljanja delova i, na globalnom nivou, prikupljamo hibridne baterije iz naših vozila i koristimo ih za skladištenje čiste energije dobijene od Sunca.

Koncept ponovne upotrebe se takođe primenjuje u skladu sa našom posvećenošću štednji vode, tako što je trošimo što je moguće manje, kao i preradom otpadne vode iz naših proizvodnih procesa. Naša pažnja o detaljima ide toliko daleko da čak mislimo i na kutije sa isporuku delova, koje su napravljene tako da se mogu koristiti više puta. 

Reparacija delova

Organizovali smo sveobuhvatan program reparacije delova, koji počinje vraćanjem korišćenih delova iz naše evropske prodajne mreže. Vraćeni delovi se proveravaju i popravljaju, a svi istrošeni elementi menjaju. Deo je ponovo kompletan, spakovan i spreman da se ponudi kupcima po povoljnoj ceni, što i njima pruža priliku da daju svoj doprinos održivosti. Najvažniji delovi koje repariramo jesu kompresori klima uređaja, automatski menjači, servo upravljači, glave cilindara, motori i kompleti kvačila. 

Ponovno korišćenje hibridnih baterija

Baterije koje koristimo za hibride napravljeni su kako bi bile pouzdane i trajale koliko i vozilo koje pokreću. Čak i kada hibrid-električno vozilo dođe do kraja svog životnog veka, moguće je pronaći nove namene za hibridne baterije jer je njihov kapacitet i dalje očuvan. Različite vrste baterija – na bazi nikla i litijuma – koje koristimo za naše hibride, konstruisane su da traju dugo bez potrebe punjenja za vreme životnog veka vozila.
Štaviše, u mnogim slučajevima baterije traju duže nego vozilo koje pokreću. Zato tražimo načine kako da te baterije repariramo za ponovnu upotrebu u našim automobilima, ili pronađemo mogućnost primene za druge namene, posebno kao jedinice za stacionarno skladištenje energije, ili za hitne situacije.   

 

Stacionarno skladištenje energije

 

Kada vozilo završi svoj životni vek, na uobičajeni način  ili pre vremena zbog udesa, postoji velika verovatnoća da je njegova hibridna baterija u dobrom radnom stanju i da može da posluži i za druge namene, kao što je skladištenje energije dobijene na održiv način. Takođe postoji mogućnost da je pogonska baterija iskoristiva i u dobrom stanju. U takvim slučajevima, hibridna baterija se može demontirati i koristiti kao samostalna, stacionarna jedinica za skladištenje energije. Povezane u grupu, te baterije mogu čuvati velike količine struje namenjene delu nekog sistema, ili kao kao rezerva u hitnim situacijama.  

Širom sveta već postoji brojni dobri primeri korišćenja hibridnih baterija na taj način. U SAD su iskorišćene za čuvanje struje dobijene iz solarnih izvora u Nacionalnom parku Jelouston, a tako je i u Japanu. Toyotini prodavci koriste slična rešenja za obezbeđenje napajanja svojih salona. Istražujemo dodatne mogućnosti i u Evropi, gde je trenutno količina dostupnih baterija ograničena zbog njihove pouzdanosti u radu vozila.

Skladištenje zelene energije u Nacionalnom parku

Više od 200 recikliranih hibridnih baterija preuzetih sa modela Toyota Camry iskorišćeno je za projekat obnovljive energije u Jeloustonu, najstarijem američkom nacionalnom parku. Povezane baterije formiraju jedinicu za čuvanje struje dobijene pomoću niza solarnih panela u parku. Sa ukupnim kapacitetom od 85 kWh, one bez problema snabdevaju strujom zgrade kampusa Lamar Bufallo Ranch.

Koristeći baterije na ovaj način, njihov životni vek se udvostručuje, i daju značajan doprinos sistemu snabdevanja koji u procesu proizvodnje, skladištenja i prenosa ne emituje ugljenik.

Ekonomično planiranje energije u Japanu

Nekoliko Toyotinih prodavaca u Japanu započelo je korišćenje pametnih zelenih baterija – hibridnih baterija koje služe kao stacionarno skladište energije dobijene od sunčeve svetlosti. Deset baterija sa Priusa povezano je u niz koji čuva struju dobijenu iz fotovoltnih panela na licu mesta. Da bi se smanjili troškovi energije, ova energija se koristi u vreme najveće potrošnje.  

Još ekonomičniji rezultati mogu se dobiti ukoliko se baterije koriste kao deo objedinjavanja i upravljanja energijom  (Building Energy Management System), uporedo sa rešenjima kakva su ekonomična klimatizacija i LED rasveta. Hibridne baterije imale su i vrlo uspešnu primenu kao stacionarna skladišta energije za vreme katastrofa u Japanu.