1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Reuse
  5. How else do we reuse resources?
Odaberite

Kako još ponovo koristimo resurse?

Voda

 

Rastuća svetska populacija i sve veća poljoprivredna proizvodnja čine vodu dragocenijim resursom nego što je ikada bila.

Smatramo da će voda globalno postati ključni ekološki problem i tražimo način na koji bismo smanjili potrošnju vode u svom poslovanju, da bismo je ponovo koristili i prikupili što više čime bismo smanjili korišćenje vode koju preuzimamo iz javnih vodovodnih mreža.
Za svoje ukupno poslovanje širom sveta postavili smo dugoročne ciljeve, uzimajući u obzir različite ekološke uslove u pojedinačnim državama ili regionima.

Ti ciljevi obuhvataju brojne inicijative, od uobičajene štednje vode, do ponovnog korišćenja otapdne vode. Uporedo sa posvećenošću da naša postrojenja imaju što manje uticaja na okruženje, planiramo da dostignemo “nulto korišćenje” vode iz javnog snabdevanja između 2030. i 2040. godine.

Već smo sproveli neka efikasna rešenja, kao na primer u fabrici at Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), gde mnogo potreba za vodom pokrivamo prikupljajući kišnicu u bazenima unutar kruga fabrike, kao i efikasnom preradom otpadne vode.

Kao što vodu koristimo odgovorno, isto tako mnogo pažnje posvećujemo otpadnim vodama koje nastaju u proizvodnji. Na primer, u našoj fabrici u Barnstonu, u Velikoj Britaniji, koristimo sistem pametnog upravljanja vodom, gde ne samo da prerađujemo otpadne vode iz pogona, već time štitimo lokalno područje od poplava. 

Pakovanje

Efikasnost našeg proizvodnog sistema širom sveta izgrađena je na sistemu Kanban, “tačno na vreme”, kako bi nam naši brojni i različiti dobavljači isporučili neophodne delove u pravoj količini, na pravo mesto i u pravo vreme. Za taj sistem predviđene se posebne, plastične kutije i druge vrste ambalaže koje se mogu ponovo koristiti, i koje su dizajnirane posebno za svaki grupu delova, pa se na najefikasniji način mogu transportovati direktno na proizvodnu liniju. Kutije su predviđene za ponovnu upotrebu, tako da nema rizika od otpada kao u slučaju kartonske ambalaže.