1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Recover
Odaberite

Izdvajanje

Saznajte kako izdvajamo sve što je moguće tokom prerade otpada

Energija koja se dobija iz prerade otpada ima važnu ulogu u energetskoj raznovrsnosti koja nam je potrebna za pokretanje moderne ekonomije. Trudimo se da izdvojime i poslednji delić koji nam je dostupan.  

Značaj postupanja sa otpadom

Shvatamo pun značaj tokova otpada da bismo razumeli prednosti različitih načina koje koristimo radi ekološki odgovorne proizvodnje. To prevenciju - izbegavanje korišćenja energije i prirodnih resursa - postavlja kao najbolju opciju, uz smanjeno korišćenje resursa, ponovnu upotrebu, recikliranje i obnavljanje energije koja nam je potrebna kao najpovoljnije rešenje.

Ako dobijemo prava rešenja za smanjenje i ponovnu upotrebu i preradu materijala i sirovina, biće neophodno da se postaramo samo za manji deo koji nismo obezbedili obnavljanjem energije i otpada.

Izdvajanje energije na kraju životnog veka vozila

Kada se sa vozila uklone svi zagađujući materijali i demontiraju sklopovi koji se mogu ponovo upotrebiti ili preraditi, karoserije se drobe i melju. Metali i plastika se razdvajaju iz samlevenog otpada, čineći materijal koji se naziva automobilski samleveni ostatak (ASR – Automotive Shredder Residue).  

Iako je ovaj materijal sačinjen i od primesa stakla, gume, plastike i prljavštine, i dalje se može iskoristiti. Korišćenjem napredne Post Shredder tehnologije možemo izdvojiti čak i najsitnije sastojke materijala. Tek nakon ovog temeljnog sortiranja sav preostali materijal koji se ne može sačuvati, koristi se radi uštede energije, a u krajnjem slučaju ide na spaljivanje.  

Izdvajanje u našim procesima

Naši proizvodni procesi stvaraju višak materijala i otpada koje svodimo na minimum, a izdvajamo sve što je se može preraditi i ponovo koristiti.

U proizvodnji delova i vozila često se stvaraju ostaci i otpadni materijali koji mogu biti od plastike, metala, boje ili vode. Trudimo se da izdvojimo sve što možemo da bismo te materijale iskoristili za ponovno korišćenje, preradu ili odgovorno odlaganje, bez ugrožavanja okruženja.

Vodimo računa da razdvojimo otpad i ponovo ga koristimo uvek kada je to moguće, u svakoj fazi naših proizvodnih postupaka. Posebno se staramo da otpad i preostali materijali budu korišćeni za dobijanje obnovljive energije tek kao poslednje rešenje.