Redukcijom materijala, resursa i energije koja nam je potrebna da bismo proizvodili automobile, možemo redukovati i naš uticaj na životnu sredinu.

Ako možemo da upotrebimo manje, onda možemo i da stvaramo manje otpada. Na taj način koncept redukcije igra važnu ulogu u našoj misiji da proizvedemo potpuno ekološki automobil - onaj koji nema uticaja na životnu sredinu ni u jednoj tački tokom svog životnog ciklusa. Nastojimo da trošimo manje energije, manje vode i manje sirovina kada pravimo nape automobile, preko inteligentnog dizajna i efikasnih proizvodnih procesa.

Mi istražujemo i primenjujemo inovativne materijale, nove procese i pametnije načine rada i praćenja našeg napretka u odnosu na procenjene ciljeve, za svako vozilo u svakoj faz, od njegovog dizajna, preko proizvodnje, korišćenja i eventualnog odlaganja.

Dobro razmišljanje, dobri proizvodi

Eiji Toyoda, bivši počasni predsednik Toyote

Naša dosadašnja dostignuća...
/
/
/
/
/

Ovi podaci* pokazuju važne oblasti u kojima smo postigli redukcije u proizvodnji svakog automobila, od početka vođenja evidencije.
*ACEA 2015
VOC - Volatile Organic Compounds (Isparljiva Organska Jedinjenja)

Dizajn i Inovacije

Napori koje ulažemo da bismo smanjili uticaj naših vozila na životnu sredinu počinju na početku procesa dizajniranja, inspirišući pametna nova razmišljanja o svemu, od toga kakve su preformanse automobila do vrste materijala koje koristimo u proizvodnji.

Održivi dizajn: Eco-VAS

Da bismo dostavljali zelenija vozila sa manjim emisijama i manjim uticajem na svet oko nas, neophodno je da imamo strategiju i da možemo meriti naš napredak. Mi smo došli do struktuiranog načina na koji ćemo to postići - Toyota Ecological Vehicle Assessment System (Toyotin sistem za ekološku procenu vozila) , poznatiji kao Eco-VAS

Primenjujući Eco-VAS, možemo da postavimo ciljeve za smanjenje uticaja na životnu sredinu čim počnemo da planiramo i razvijamo novo vozilo. Mi izrađujemo procenu životnog uticaja vozila koja nam pokazuje kakav će biti njegov uticaj na životnu sredinu, od dizajna, preko proizvodnje, korišćenja i eventualnog odlaganja na kraju životnog veka vozila.

Kako projekat napreduje od projektovanja do prototipa i proizvodnje, performanse se stalno mere u odnosu na Eco-VAS ciljeve. Ovaj pedantan pristup podstakao je razvoj novih materijala, kao što su bio-plastika i Toyota Super Olefin Polymer (TSOP), smola polipropilena koja je jako čvrsta, ima veliku otpornost na udarce i može se reciklirati i integrisati sa drugim materijalima.

TSOP široko koristimo, kako u unutrašnjosti, tako i sa spoljašnje strane naših automobila, za delove kao što su instrument table, unutrašnje obloge i čak branike. Naš rad u ovom području takođe nam je pomogao da otkrijemo nove načine iskorišćavanja recikliranih materijala.

/
Inovativne karakteristike

Smanjenje mase vozila je osnovni način za postizanje smanjenja potrošnje goriva i štetnih emisija.

Kako bismo iskoristili ovaj podatak, tražimo načine kako i gde se može masa smanjiti već od same faze projektovanja. Takođe, detaljno analiziramo svaku komponentu kako bismo pronašli načine kako da bude lakša, bez ugrožavanja performansi.

Uspeh naših novih laganih konstrukcija može se videti u našem Hybrid Synergy Drive pogonskom sistemu, koji je postepeno postao kompaktniji i 20% lakši.

/
Primer integracije inovativnih materijala u modelu Prius II.
Pametan dizajn

Naši dizajn timovi dobro promišljaju kako će se neko vozilo koristiti i u kojim uslovima vožnje. Ovaj pristup pametnog dizajniranja pomaže u smanjenju uticaja na životnu sredinu i približava nas savršenom ekološkom automobilu.

i-ROAD je dobar primer ovog koncepta, kompaktnog potpuno električnog vozila kojim je lako manevrisati po gradskim ulicama i koje ne proizvodi štetne emisije.

Ekološka plastika

Mi smo pioniri u razvoju i upotrebi plastike koja je napravljena od organskog materijala, umesto od proizvoda na bazi nafte. Ovu ugljenično-neutralnu bio plastiku proizvodimo od useva od 2003., što pomaže u smanjenju emisija CO2 tokom radnog veka vozila.

Mi smo bili prvi proizvođač na svetu koji je razvio način proizvodnje bio-plastike koja se oblikuje ubrizgavanjem, što omogućava upotrebu ovog materijala za komponente kao što je instrument tabla Prius modela. Ovu bio plastiku takođe možete pronaći u zvučno izolacionim materijalima, podnim prostirkama i oblogama prtljažnika.

/
Upotreba ekološke plastike povećava se od 2003.
Upravljanje hemikalijama

Preduzeli smo korake za smanjenje našeg uticaja na životnu sredinu, mnogo ranije nego što je to propisano Evropskim propisima. Smanjili smo ili eliminisali upotrebu teških metala kao što su olovo*, kadmijum i živa, koji mogu uzrokovati dugoročnu štetu u životnoj sredini ako se pravilno ne odlože. Mi koristimo delove automobila i tretmane za zaštitu od korozije bez olova, kao i svetla i prekidače bez žive. Takođe, izbegavamo upotrebu rastvarača i boja koji sadrže štetne supstance.

U potpunosti poštujemo REACH, Evropski propis o registraciji, proceni i autorizaciji hemikalija, i radimo sa svim našim partnerima kako bismo osigurali da oni takođe razumeju svoje obaveze i odgovornosti. REACH aktivnosti sprovode se u svakom delu našeg poslovanja, uključujući proizvodnju, delove i dodatnu opremu. Naša namera je da postanemo vodeća kompanija u svetu u polju propisa o sigurnim i drugim hemikalijama. Molimo vas sve upite u svezi REACH pripisa uputite na: reach@toyota-europe.com

*Osim u akumulatorima startera kako je navedeno u izuzetku u Aneksu II Direktive Komisije 2000/53

/
REACH je Evropski propis o registraciji, proceni i autorizaciji hemikalija.
Operacije i logistika

Mi brinemo o ekološkim performansama naših poslovnih operacija kao što to radimo u slučaju vozila koja proizvodimo, stoga stalno tražimo načine smanjenja potražnje prirodnih resursa, naših emisija, i količine otpada koji stvaramo.

Dobar komšija

Mi uveliko doprinosimo proizvodnji u Evropi, sa proizvodnim postrojenjima koja proizvode vozila, motore i menjače u UK, Francuskoj, Češkoj Republici, Poljskoj, Rusiji, Turskoj i Portugalu. Prepoznajemo bitnu važnost kako biti ”dobar komšija” na svakoj lokaciji na kojoj poslujemo. Ovaj kvalitet se proširuje na značajnost biti dobar poslodavac, do zaštite i unapređenja zajednica oko nas.

Stalno tražimo nove načine smanjenja naše upotrebe prirodnih resursa i smanjenja emisija gasova staklene bašte. Koristimo različite metode za skupljanje i upotrebu solarnog grejanja i električne energije i koristimo obnovljivu biomasu kao alternativno gorivo za grejanje. Takođe, težimo postizanju efikasnih metoda transporta delova i gotovih vozila, koristeći bolju logistiku i metode transporta uz manji uticaj na životnu sredinu.

/
Evropske inicijative
Solarni zid

Fabrika kompanije Toyota Motor Manufacturing France u mestu Valenciennes, dom modela Yaris, koristi energiju sunca kao način poboljšanja središnjeg grejanja bez emisije ugljen-dioksida. Sistem se sastoji od solarnog zida, 410 m2 perforirane metalne ploče koja je postavljena ispred južnog zida zgrade. On stvara vazdušnu šupljinu koja se zagreva suncem. Koristeći ventilaciju i prirodne konvekcije, topli vazduh se ubacuje u sistem koji zagreva postrojenje za presovanje u kome se presuju limovi karoserije automobila.

/
Solarni nizovi

Kompanija Toyota Motor Manufacturing UK smanjila je emisiju ugljen-dioksida upotrebom solarne energije za napajanje svojih postrojenja. To uključuje jedan od najvećih solarnih nizova Britanske industrije u postrojenju u Burnastonu i manji sistem u svojoj fabrici motora u Severnom Walesu. Zajedno, 17.000 fotonaponskih ploča mogu proizvesti skoro 7.250 MW/h električne energije, dovoljno za proizvodnju 7.000 automobila i 22.500 motora godišnje.

/
Skupljanje kišnice

Voda je vredan resurs i sproveli smo značajne uštede količina koje su nam potrebne za proizvodnju svakog vozila. U mestu Valenciennes takođe smo smanjili količinu vode koju koristimo iz javnog vodovoda skupljanjem kišnice u dve velike lagune unutar površine fabrike. Uz površinu od 6.200 m2 i 10.380 m2, one nam pomažu da smanjimo upotrebu vode iz javnog vodovoda za naše proizvodne procese na nulu. Uspeh ove sheme osigurao je kompaniji Toyota Motor Manufacturing France platinastu nagradu u našem internom programu Globalne ekološke nagrade.

/
Bojler na biomasu

Fabrika u mestu Valenciennes smanjila je emisiju gasova staklene bašte zamenom jednog od svojih gasnih bojlera sa bojlerom koji koristi kuglice biomase. Razvijen u saradnji sa specijalistom za energiju, kompanijom EDF Optimal Solutions, bojler je stavljen u rad u martu 2015. Uz kapacitet generisanja energije do 1000 kW, koristi se za održavanje konstantne temperature u procesima koji se koriste za tretman površine vozila.

/
Pametna rešenja pakovanja

Transport delova i vozila do i iz naših fabrika, područje je u kome možemo smanjiti emisiju ugljen-dioksida, razmišljanjem kako ih možemo efikasno transportovati uz generisanje minimalne količine otpada. Timovi rade zajednički i pažljivo traže različite vrste i oblike predmeta koje koristimo, kako bi pronašli pakovanje koje omogućava transport što je više moguće tih predmeta u jednoj pošiljci, bilo putem ili željeznicom.

Rezultati su bolje iskorišćenje prostora, niže CO2 emisije i pakovanje koje je lakše napuniti, utovariti i istovariti. Podstičemo nove ideje kao što je ova našim godišnjim Globalnim eko nagradama, a naše centralno Evropsko skladište za delove u Belgiji je jedan od pobednika za ova inovativna rešenja u ovom području.

/
Efikasni sistemi isporuke

Transport delova i proizvoda pruža nam mnoge mogućnosti smanjenja ukupnih nivoa emisija, sarađujući sa našim partnerima za prevoz i snabdevanje.

Tražimo načine upotrebe transportnih opcija sa nižim emisijama, upotrebom morskog i železničkog transporta kao alternativa transportu putevima na duge relacije. Takođe je bitno koristiti energetski efikasna vozila, uključujući ona koja koriste alternativna goriva. Vozačima je pružena podrška u učenju ekološki prihvatljive vožnje, a ohrabrujemo i planiranje ruta koje omogućavaju efikasniju vožnju. Dobro iskorišćavanje teretnog prostora takođe je bitno, kako bi se izbegle vožnje praznih kamiona nakon isporuka i, ako je moguće, sprovođenje isporuka direktno do klijenata kako bi se izbegle vožnje do i iz skladišta.

/

Saznajte više

Proizvodnja kvaliteta Proizvodnja kvaliteta Ulažemo u ljude, obuku i načine rada da bismo obezbedili da je svako vozilo koje proizvedemo najvećeg kvaliteta, da zadovoljava visoke standarde koje postavljamo i da ih premašuje. Osiguranje kvaliteta Osiguranje kvaliteta Posvećeni smo pružanju najvećeg kvaliteta i osiguravanju potpunog zadovoljstva klijenata neprekidnim poboljšavanjem naših proizvoda i usluga. Konstruisanje kvaliteta Konstruisanje kvaliteta Ništa ne prepuštamo slučaju kada je reč o isporuci izuzetnog kvaliteta. Koristimo precizne metode i stroga ispitivanja na svim proizvodima. Dom Toyotine bezbednosti Dom Toyotine bezbednosti Kako bi osigurali osećaj bezbednosti i bezbrižnosti za upravljačem, bez obzira na uslove, razvili smo Toyota Safety Sense, asortiman novih i naprednih sistema aktivne bezbednosti.