1. Electrified
  2. Battery Electric
  3. How does charging your Battery-Electric vehicle work

Kako se pune baterije električnog vozila?


Dopunjavanje vašeg električnog vozila je jednostavno i praktično bilo da bateriju punite kod kuće, na poslu ili u pokretu na sve većem broju mesta za brzo punjenje.

Punjenje kod kuće

Toyotu BEV možete puniti i napajanjem iz kućne utičnice. Kućno punjenje je savršeno bezbedno (ako ovlašćeni električar proveri da li je utičnica odgovarajuća), a baterija PROACE Electric od 50 kWh može se napuniti za 23-28 sati*.

Namenski punjači

To su najčešće zidni punjači, koji se nalaze u stambenim garažama, prilazima i mnogim  parkiralištima oko poslovnog prostora. Ove namenske jedinice brže pune bateriju od kućne utičnice, a baterija PROACE Electric od 50 kWh može da se napuni za 4,75 sati*.

Brzo punjenje

Mesta za brzo punjenje mogu se pronaći na brojnim javnim lokacijama, od uslužnih stanica na auto-putevima do benzinskih stanica i supermarketa. Ovi visoko efikasni punjači mogu da napune bateriju Toyote PROACE Electric od 50 kWh za samo 0,5 sati*.