1. Electrified
  2. Battery Electric
  3. Are electric cars expensive to own
Odaberite

Da li je posedovanje električnog vozila skupo?

Budućnost može biti čistija i jeftinija

Na mnogo načina, električna vozila na baterije mogu vam uštedeti novac tokom svog životnog veka. Na primer, nikada više nećete platiti gorivo, a ukupan račun za troškove struje iz kućne utičnice može koštati samo 5 evra.

Postoji niz vladinih podsticaja i za vozila sa nultom emisijom, bilo da se radi o oslobađanju od naknada za vožnju u centru grada, nižoj ceni parkiranja, ili poreskim umanjenjima i povlasticama. A pošto su električni motori i baterije pouzdani i zahtevaju tek minimalno održavanje, servisiranje vozila često može biti i jeftinije.

Još uvek imate pitanja kao što je dilema da li je posedovanje električnih automobila skupo? Otkrijte odgovore na druga popularna pitanja o električnim baterijama u nastavku.