Svet je postao pametniji i bolji sa pojavom reciklaže i redukovanjem štete koju smo naneli svetskim prorodnim resursima, kao i sa smanjenjem količine otpada koji stvaramo.

Mi prepoznajemo veliki značaj recikliranja, koje nam pomaže da zaštitimo životnu sredinu smanjenjem štete koju nanosimo prirodnim resursima i smanjenjem otpada koji proizvodimo a ne može biti dobro iskorišćen. Dizajniramo naše automobile koristeći delove i materijale koji mogu biti ponovo upotrebljeni, bilo da su obrađeni za upotrebu u proizvodnji, za reciklažu, ili se koriste na sasvim drugi način, na primer kao alternativni izvor energije.

U skladu sa Evropskim zakonima, naša vozila su najmanje 85% reciklirajuća i 95% obnovljiva, ali mi se trudimo da ovaj proces bude što efikasniji i jednostavniji. Koristimo inicijative kao što su markiranje delova i aktivna saradnja sa specijalizovanim partnerima, kako bismo otkrili još bolje načine recikliranja vozila u budućnosti.

"Pre nego što kažete da nešto ne možete, probajte."

Sakichi Toyoda, Osnivač Toyote

Kada vozilo dostigne kraj svog životnog veka, sigurno i efikasno odlaganje osigurava da se što je više moguće ponovo iskoristi, reciklira i obnovi.

Recikliranje vozila

Mi pronalazimo efikasne načine recikliranja naših vozila još od 1970-ih, mnogo pre nego što su propisi to zahtevali. Trenutna Evropska Direktiva zahteva od svih proizvođača vozila da recikliraju svoja vozila kada dostignu kraj svog životnog veka, na primer nakon oštećenja u saobraćajnim nesrećama ili kada postanu neekonomična ili tehnički nepopravljiva.

Zbog svojih prepoznatljivih kvaliteta, ovo može biti sjajno doba za Toyota i Lexus modele. Od 1. januara 2015., 85% svakog vozila mora biti reciklirano ili ponovo upotrebljeno, i 95% obnovljivo. Proces će identifikovati delove koji mogu biti ponovo upotrebljeni, kao što je motor, baterija, alternator ili upravljački sistemi. Tečnosti, gasovi i drugi materijali i delovi će biti bezbedno sakupljani i po potrebi reciklirani. Skinute metalne šasije se često sabijaju i šalju na usitnjavanje sečenjem.

Nakon ovog procesa, različiti tipovi metala mogu biti ekstrahovani radi ponovne upotrebe, ostavljajući samo relativno malu količinu ostatka. Da bismo ohrabrili odgovorno i efikasno odlaganje vozila, postavili smo ovlašćene centre za rastavljanje vozila širom Evrope, gde sva Toyota i Lexus vozila mogu biti preuzeta za reciklažu. Možete saznati lokacije ovih centara u vašoj zemlji i više o tome kako da reciklirate vaš automobil pomoću this link.

/
Kraj života vozila. Reciklirajući proces
/
Polovne gume su vredan izvor za industriju cementa
/
The Reuse and Recovery target for End of Life Vehicles as set by European Direction 2000/53.

Mi konstantno tražimo nove i bolje načine recikliranja, ne samo vozila koje danas proizvodimo već i onih koje ćemo nuditi u budućnosti.

Budućnost recikliranja

Kao što smo uveli nove tehnologije i nove materijale u naša vozila, moramo biti sigurni da možemo zadržati ili čak poboljšati način na koji se ona obrađuju kada dostignu kraj svog životnog veka.

Kao odgovor na porast prodaje naših hibridnih vozila, u Japanu smo već razvili nekoliko prvih u svetu inicijativa, uključujući osnivanje baterija-za-bateriju reciklažne mreže za baterije koje su na kraju svog životnog veka, za koje se očekuje da će u budućnosti biti još veće zapremine, i vozilo-za-vozilo reciklažnog sistema, kao i efikasnije tehnologije razdvajanja magneta koji sadrže neodimijum, disprozijum i druge retke metale. Ove inicijative su takođe istražene za Evropu. Na ovaj način, Toyota će nastaviti da promoviše najsavremenije incijative u oblasti reciklaže resursa.

Recikliranje Toyotinih Hibridnih vozila

Sarađivali smo sa Comet Grupom, specijalistima za usitnjavanje vozila, sa središtem u Belgiji, na probnom projektu koji je na raspolaganju imao 150 Prius Plag-in prototipa vozila koja su korišćena za pilot šemu lizinga vozila u Evropi. Želeli smo da izmerimo efikasnost čitavog reciklažnog procesa. Iskustvo koje smo stekli može nam pomoći da zadovoljimo stopu reciklaže/obnavljanja od 95% za buduća vozila.

Saniranje i demontiranje

Prva faza u procesu je saniranje. To uključuje uklanjanje svih tečnosti, goriva i svih potencijalno opasnih komponenti, kao što su baterije i vazdušni jastuci. Zatim se uklanjaju delovi koji mogu biti reciklirani, kao što su gume i katalizatori. Demontiranje se nastavlja sa uklanjanjem hibridnih baterija. U slučaju Prius Plag-in vozila, to je litijum-jonski tip baterije, koji koristi istu vrstu napajanja kao i smart telefoni ili baterije laptopova, tako da se prenosi našim specijalizovanim partnerima, kompaniji Umicore, za dalju preradu.

/
Prius Plag-in test vozilo pripremljeno za recikliranje
Lakše demontiranje

Praveći vozila koja se lako rastavljaju na delove kada dostignu kraj svog životnog veka, pomaže nam u smanjenju emisija ugljen-dioksida tokom životnog ciklusa vozila i takođe dozvoljava efikasnije recikliranje nekih od korisnih materijala koje ona sadrže. Mi dizajniramo vozila imajući u vidu demontiranje, na primer pravljenjem žlebova u obliku slova V na karoseriji, na mestu gde se dodaje instrument tabla, što olakšava njeno uklanjanje.

Mi takođe obeležavamo određene delove sa simbolom "lako za demontiranje", koji jasno pokazuje gde se oni mogu najlakše rastaviti i sortirati u različite tokove materijala za recikliranje. Najbolje informacije o procesu demontiranja se mogu dobiti preko Međunarodnog Informacionog Sistema za Demontiranje (www.idis2.com).

/
/
Usitnjavanje

Skinute šasije automobila prelaze na mićne mašine za drobljenje i usitnjavanje koje ih redukuju na manje fragmente. Usitnjen materijal može biti razdvojen na različite tipove metala i nemetalnih supstanci, kao što su plastika i staklo. Većina ovih materijala može biti ponovo upotrebljena u širokom opsegu industrijskih programa. Čak smo koristili i obnovljenu plastiku iz naših vozila da bismo napravili piknik klupe za naša Evropska predstavništva.

/
COMETSAMBRE centar za reciklažu metala, Châtelet, Belgija.
/
Tehnologije post-usitnjavanja

Pilot proces usitnjavanja je dostigao 91.2% reciklirajuću stopu za materijale i 96.9% obnavljajuću stopu, uključujući i obnovu energije. Ovi rezultati pokazuju da se može ostvariti 95% ukupne stope,što je i postignuto. Sve ovo je bilo moguće zahvaljujući reciklabilnom Prius Plag-in modelu, kao i kvalitetu naših tehnologija i opremi Comet Grupacije.

/
COMETSAMBRE centar za reciklažu metala, Châtelet, Belgija.
/
/
Plastika iz naših recikliranih Prius Plag-in test vozila je korišćena za proizvodnju klupa za naše predstavništvo u Briselu, Belgiji.
/
Naš probni test usitnjavanja je dostigao 96.9% obnovljivosti i ponovne upotrebe.

Naše hibridne baterije su dizajnirane da traju najmanje koliko i životni vek vozila, ali kada dođe vreme za recikliranje, mi imamo ekološki bezbedne i odgovorne načine za rešavanje tog pitanja.

Recikliranje hibridnih baterija

Često se postavlja pitanje da li naše hibridne treba menjati i da li bi one zagadile životnu sredinu kada bi se odlagale. Sve baterije koje koristimo u našim hibridnim vozilima su dizajnirane da traju koliko vozilo, zahvaljujući inteligentnim sistemima upravljanja koji obezbeđuju da se one konstantno unapređuju, iz godine u godinu.

Za baterije koje dostignu kraj svog životnog veka imamo šemu preuzimanja kako bi se osiguralo bezbedno i odgovorno postupanje. Trenutno preuzimamo više od 90% naših baterija u Evropi, kroz naše dilerske mreže, ali naš cilj je da dostignemo 100% stopu preuzimanja kroz sve naše aktivnosti.

/
Umicore objekat za reciklažu baterija, Hoboken, Belgija.
Pertneri za reciklažu baterija

U slučaju da se hibridne baterije koje preuzmemo ne mogu ponovo iskoristiti, na primer kao zamena baterije u drugom vozilu ili kao samostalne jedinice za skladištenje energije, sarađujemo sa dve visoko afirmisane i ekreditovane specijalizovane kompanije koje obavljaju proces reciklaže i odlaganja baterija.

SNAM, sa sedištem u Francuskoj, je kompanija odgovorna za rukovanje našim nikl-metalnim hibridnim baterijama, koje se koriste u mnogim hibridnim vozilima, i Umicore, u Belgiji, kompanija koja je zadužena za litijum-jonske baterije koje se trenutno nalaze u Prius+ i Prius Plag-in modelima. Obe kompanije koriste najnovije tehnike obnavljanja što je više moguće materijala koje osiguravaju minimalni nivo štete po životnu sredinu.

/
Ukazuje na minimalni nivo efikasnosti reciklaže industrijskih baterija koji treba postići, po težini baterije.
/

Ulažemo veliki trud da bismo obezbedili da se bilo koji otpad koji je nastao tokom našeg proizvodnog poslovanja sakupi i reciklira, bez rizika od štete po životnu sredinu.

Recikliranje u našim operacijama

Sigurni smo da sakupljamo svaki otpad koji proizvedemo tokom našeg proizvodnog poslovanja i da ga tretiramo ispravno, izbegavajući bilo kakvu štetu po životnu sredinu. Korišćenje ispravnih proizvodnih metoda je ključ takvog poslovanja.

U svemu što u Toyoti radimo, u slučaju lošeg kvaliteta nikada ne prelazimo iz jednog procesa u drugi, i to primenjujemo na način na kojise nosimo sa otpadom, kao i način na koji upravljamo našim proizvodnim linijama. Ako otpad može biti sortiran na mestu na kome je proizveden, olakšava se rukovanje tim otpadom na mestu za reciklažu.

Na primer, plastični otpad se sortira po tipu i boji, tako da ga timovi naših partnera za rukovanje otpadom, "Green Metals", mogu lako poslati na reciklažu. "Green Metals" je Toyotina partnerska kompanija koja podržava naše aktivnosti na 21 lokaciji širom sveta, sortiranje, preradu i prodaju našeg metalnog i ne-metalnog otpada, kao i rad sa celokupnim procesom upravljanja otpadom.

/
/
/
Otpadna voda iz naših proizvodnih procesa bojenja može se upotrebiti u fabrikama cementa.
/
Fosfatni mulj iz naših proizvodnih procesa bojenja može se upotrebiti u fabrikama cementa.
/
Zaostali čelični otpad iz postrojenja za presovanje u fabrici Toyota Motor Manufacturing u Francuskoj.
/
Bale čeličnog otpada kojima upravlja magnet i kran. Toyota Motor Manufacturing France.

Saznajte više

Proizvodnja kvaliteta Proizvodnja kvaliteta Ulažemo u ljude, obuku i načine rada da bismo obezbedili da je svako vozilo koje proizvedemo najvećeg kvaliteta, da zadovoljava visoke standarde koje postavljamo i da ih premašuje. Osiguranje kvaliteta Osiguranje kvaliteta Posvećeni smo pružanju najvećeg kvaliteta i osiguravanju potpunog zadovoljstva klijenata neprekidnim poboljšavanjem naših proizvoda i usluga. Konstruisanje kvaliteta Konstruisanje kvaliteta Ništa ne prepuštamo slučaju kada je reč o isporuci izuzetnog kvaliteta. Koristimo precizne metode i stroga ispitivanja na svim proizvodima. Dom Toyotine bezbednosti Dom Toyotine bezbednosti Kako bi osigurali osećaj bezbednosti i bezbrižnosti za upravljačem, bez obzira na uslove, razvili smo Toyota Safety Sense, asortiman novih i naprednih sistema aktivne bezbednosti.