1. Discover Toyota
  2. Quality
  3. Assuring quality
  4. How does our customer first policy work?
Odaberite

Kako deluje naša politika stavljanja stranke na prvo mesto?

Slušanje mišljenja klijenata

Slušajući mišljenja i reakcije naših klijenata možemo da saznamo njihova očekivanja od našeg poslovanja i naših vozila, i zato je važno ohrabrivati ih u davanju povratnih informacija. 

Obezbeđujemo brojne načine na koje ljudi mogu sa nama da podele svoja mišljenja, uključujući obične razgovore sa prodavcima u prodajnim salonima, učestvovanje u fokus grupama ili istraživanjima, kontaktima sa našim odeljenjima za brigu o kupcima ili učestvovanjem na našim kanalima društvenih mreža. Naravno, ove povratne informacije podjednako uključuju i pohvale i pritužbe. Dodatne povratne informacije prikupljamo od naših dilera i njihovih dobavljača. Osim toga, pažljivo pratimo mišljenja klijenata koje prikupljaju treće strane, kao što su novine, časopisi i internet izdanja, kao i vodeća nezavisna istraživanja o zadovoljstvu, kao što su ona međunarodna.

Delovanje na temelju povratne informacije

Vodimo računa da saznanja koja prikupimo slušajući naše klijente brzo podelimo sa svim delovima našeg poslovanja na koje se odnose.

Ovo prikupljanje i obrada povratnih informacija nam pomaže u planiranju novih proizvoda, podizanju standarda kvaliteta kao i poboljšavanju načina na koji radimo i usluga koje pružamo.

Na taj način "glas klijenta" ostaje osnovni deo našeg poslovanja.