1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Eco driving
  5. Saveti za eko vožnju hibridnih automobila
Odaberite

Saveti za eko vožnju hibridnih automobila

Upoznajte način rada displeja za informacije na vašem hibridnom automobilu, tako da ćete jednim pogledom znati koliko energije trošite dok vozite.

Pedalu gasa pritiskajte ravnomerno i nežno, stalnim pritiskom. Tako će vaš automobil duže raditi u EV režimu.

Prebacite u ECO režim: time podešavate pedalu gasa za ravnomeran odziv, čak i ako je pritisnete naglo. Ujedno, u tom režimu i klima uređaj smanjuje potrošnju energije.

Ranije i laganije kočenje omogućava vozilu da prikupi više energije prilikom regenerativnog kočenja. Više energije u bateriji znači dužu vožnju u EV režimu.

Pažljio pratite instrumente i pokazivače na instrument tabli da biste znali kako funkcioniše hibridni sistem, i proverite da li baterija drži odgovarajući nivo napona.

Ne prebacujte ručicu menjača u poziciju N (ler) kada se zaustavite. Ukoliko to uradite automobil neće stvarati struju, a energija iz baterije će se rasipati.

Održavanje konstantne brzine u vožnji na otvorenom putu najbolji je način štednje goriva. Predviđajte situacije ispred vas, i vozite “ekološkom” rutom ako koristite navigacioni sistem.

Vozite u EV režimu uvek kada je moguće. Vožnja samo na električnu struju znači da ne trošite gorivo i da nema emisije gasova iz izduvnog sistema.