1. Company
  2. Toyota Motor Corporation najavljuje promene u upravljačkoj strukturi
Odaberite

Toyota Motor Corporation najavljuje promene

Toyota Motor Corporation (TMC) objavila je da namerava da izvrši promene u upravljačkoj strukturi koje će stupiti na snagu 1. aprila 2023. i promene članova Upravnog odbora, koje će stupiti na snagu s datumom održavanja 119. Glavne skupštine, kako je opisano u nastavku:

1.     Promene članova upravljačke strukture koje će stupiti na snagu 1. aprila 2023. Godine

G-din Takeshi Uchiyamada će odstupiti s funkcije predsednika Upravnog odbora. G-din Akio Toyoda će biti imenovan za novog predsednika Upravnog odbora, a g-din Koji Sato za novog predsednika Toyote i glavnog izvršnog direktora (CEO  - Chief Executive Officer). 
 

Promene područja odgovornosti direktora:

Ime

Aktuelna pozicija

Nova pozicija

Akio Toyoda

Predsednik, član Upravnog odbora (direktor zastupnik);

Operativni direktor;

Glavni izvršni direktor (CEO)

Predsednik Upravnog odbora (direktor zastupnik)

Takeshi Uchiyamada

Predsednik Upravnog odbora (direktor zastupnik)

Član Upravnog odbora

(direktor zastupnik)

Koji Sato

Operativni direktor;

Glavni direktor marketinga;

Predsednik Lexus International Co;

Predsednik GAZOO Racing Company;

Operativni direktor;

Predsednik;

Glavni izvršni direktor (CEO);

 

1.     Izmene članova Upravnog odbora stupaju na snagu s danom održavanja 119. Glavne skupštine

Službeno imenovanje članova Upravnog odbora biće sprovedeno nakon usvajanja predloga odluka na 119. Glavnoj skupštini. Formalna dodela novih funkcija, kao i imenovanja članova Upravnog odbora s pravnim statusom ovlašćenih za zastupanje TMC (direktor zastupnik) održaće se na sednici Upravnog odbora nakon održane 119. Glavne skupštine. Razrešenja članova sa sadašnjih funkcija postaće pravosnažno s datumom održavanja 119. Glavne skupštine. 
 

Novi član Upravnog odbora

Ime

Aktuelne funcije

Koji Sato

Operativni direktor;

Glavni direktor marketinga;

Predsednik Lexus International Co;

Predsednik GAZOO Racing Company;Član Upravnog odbora koji odstupa s funkcije

Ime

Aktuelne funcije

Takeshi Uchiyamada

Predsednik Upravnog odbora (direktor zastupnik)

 

Za više informacija o promenama u upravljačkoj strukturi, molimo pogledajte program Toyota Times News:

 https://youtu.be/kUaoKgCnFOc

Executive Bio - Koji Sato