1. Buy & Offers
  2. Insurance
  3. Usage based insurance
Odaberite

Osiguranje na osnovu korišćenja vozila

Osiguranje zasnovano na korišćenju je nov, racionalniji i pravedniji način za pružanje usluga osiguranja automobila. Uobičajeno osiguranje izračunava premije osiguranja na osnovu faktora kao što su vaše godine, lokacija i iskustvo u vožnji. Osiguranje zasnovano na korišćenju, umesto toga, prati način na koji zapravo vozite i nagrađuje ravnomerniju i sigurniju vožnju donoseći uštede na premiji prilikom obnavljanje osiguranja.

Osiguranje na osnovu korišćenja vozila

Poboljšajte način svoje vožnje

Poboljšajte i usavršite svoj stil vožnje na osnovu četiri kriterijuma: ubrzanje, brzina, skretanje i kočenje.

Zatražite personalizovani odgovor

Svaki put kada krenete na put sa svojom Toyotom dobićete personalizovane povratne informacije o putovanju.

Uštedite na premijama osiguranja automobila

Što bezbednije vozite, to ćete više novca uštedeti na sledećoj premiji prilikom obnavljanje osiguranja.

Kako to funkcioniše?

Mnogi od naših najnovijih Toyota modela imaju punu DCM povezanost (Data Communication Module). Vaš potpuno povezani automobil deli podatke o poslednjem putovanju sa aplikacijom  MyT na vašem telefonu, dajući vam personalizovani rezultat vožnje.

Kako se dobija rezultat vožnje?

  • Vaša vožnja se ocenjuje prema četiri kriterijuma: ubrzanje, brzina, skretanje i kočenje.
  • Posle svakog putovanja vašom Toyotom dobićete ukupan rezultat vožnje, ocenu za svaki kriterijum, kao i personalizovane povratne informacije o tome kako da dodatno poboljšate stil vožnje.
  • Ovaj rezultat se zatim koristi za izračunavanje popusta na vaše premije prilikom obnavljanja osiguranja. Što je bolji rezultat, više novca uštedite.

FAQS

Posetite svog lokalnog Toyota prodavca, gde će vas član našeg tima voditi kroz proces registracije za osiguranje zasnovano na korišćenju, i dati odgovore na sva dodatna pitanja koja možda imate.

Kada ste se pretplatili, preuzmite i registrujte se u aplikaciju MyT (najbolje tokom primopredaje vaše Toyote, tako da se vaša prva vožnja može odmah prikazati). Zatim se uključite u povezane usluge unutar aplikacije. Zatim se prijavite u povezane usluge aplikacije. Kada se prijavite pronaći ćete odeljak Usage Based Insurance (osiguranje na osnovu korišćenja) u aplikaciji MyT kojoj možete pristupiti posle svakog putovanja, i gde možete videti kratko objašnjenje kako da koristite dostupne funkcije.

Naša pretplata na osiguranje na osnovu korišćenja obično će trajati 12 meseci od datuma kada započne važnost ugovora, posle čega ćete imati mogućnost obnavljanja.

Osiguranje zasnovano na korišćenju dostupno je na svim povezanim Toyotinim automobilima sa DCM 18 & amper; 19, ili VC DCM. Ako niste sigurni da li vaše vozilo ima ove funkcije, kliknite ovde da biste na stranici MyT proverili da li je vaš automobil naveden među svim kompatibilnim modelima.

Osiguranje zasnovano na korišćenju je osiguranje koje plaćate u skladu sa time kako vozite (Pay How You Drive - PHYD). Premija za obnavljanje osiguranja je zasnovana na vašem rezultatu vožnje, a on se izračunava pomoću sledećih parametara: kočenje, ubrzanje, skretanje i brzina. Što je vaš rezultat vožnje veći, to je vaš stil vožnje bezbedniji i veći će biti popust na premiju prilikom obnove osiguranja.

Vaš rezultat vožnje se zasniva na sledećim kriterijumima: kočenje, ubrzanje, skretanje, brzina. Međutim, i drugi faktori kao što su doba dana, vrsta puta i dužina vremena putovanja takođe imaju uticaj na ukupni rezultat vožnje. 

Na kraju perioda osiguranja dobićete popust koji se odnosi na iznos vaše premije prilikom obnavljanja osiguranja za sledeću godinu.

Na početnoj stranici aplikacije MyT možete pronaći odeljak osiguranje na osnovu korišćenje, klikom na ikonu Insurance.

Osiguranje na osnovu korišćenja je osmišljeno da sigurniju vožnju nagradi popustom na premiju prilikom obnavljanja osiguranja. Ipak, ako vam iz bilo kog razloga vaš način vožnje ne dozvoljava da se kvalifikujete za popust, vaša premija prilikom obnove osiguranja neće biti naplaćena iznad normalne cene.

U Toyotinom osiguranju veoma cenimo vašu privatnost, zbog čega su podaci o vašoj vožnji anonimni i zato u režimu privatnosti uvek možete da sakrijete svako pojedinačno putovanje.