Pronađite partnera Toyote
E-zakazivanje servisa
Moja Toyota

Produžena garancija

Uživajte u jednoj od najsveobuhvatnijih garancija vašeg novog ili polovnog vozila uz Toyotinu produženu garanciju.

Garancija na polovne automobile

• Za Toyota korišćena vozila koje vi prodajete, ako nisu starija od 7 godina od datuma prve registracije i nisu prešla više od 160.000 km.
• Osnovna zaštita prema uslovima garancije (pogonski sklop uključujući bitne električne i elektronske komponente)
• Bez dodatnih naknada na troškove popravke
• Uključuje Toyota Eurocare Mobility Protection (pomoć na putu u slučaju nužde)
• Izbor garantnog perioda od 12 ili 24 meseca
- Nema ograničenja na kilometražu
• Grupna klasifikacija naknade prema Toyotinom modelu
• Garancija ostaje vezana za vozilo i može se preneti za preostali period važenja na novog vlasnika.
• Maksimalna kompenzacija za gubitak je prodajna cena vozila sa PDV-om.

Dodatna garancija na novi automobil

• Za Toyota vozila koja su još pod garancijom proizvođača
• Izbor stepena pokrića između Osnovne i Komforne zaštite
• Bez dodatnih naknada na troškove popravke
• Uključuje Toyota Eurocare Mobility Protection (pomoć na putu u slučaju nužde)
• Garancija traje 24 po isteku garancije proizvođača ako nije pređena ukupna kilometraža, tj. 100.000 km od prve registracije ili 160.000 km od prve registracije zavisno od odabrane polise
• Grupna klasifikacija naknade prema modelu
• Garancija ostaje vezana za vozilo i može se preneti na novog vlasnika za preostali period važenja ili preostalu pokrivenu kilometražu.
• Maksimalna kompenzacija za gubitak je prodajna cena vozila sa PDV-om

Početak i trajanje garancije /geografsko područje važenja

Toyota Extracare garancija na polovno vozilo je važeća samo ako vlasnik vozila/ garancije prihvati uslove utvrđene u garantnoj knjižici i to potvrdi svojim potpisom na registracionom formularu.
Za polovna vozila: Toyota Extracare garancija započinje s isporukom vozila, ali najranije po isteku postojeće garancije proizvođača. Prestaje da važi bez ikakvog obaveštenja po isteku dogovorenog perioda tj. 12 ili 24 meseca.
Za nova vozila: Toyota Extracare garancija počinje po isteku fabričke garancije. Prestaje da važi bez ikakvog obaveštenja po isteku dogovorenog perioda (24 meseca) ili kada se pređe odabrana kilometraža (100.000 ili 160.000 km). Garancija prestaje da važi u slučaju koji se prvi ispuni. Garancija može da stupi na snagu samo ako je plaćena odgovarajuća naknada.
Geografsko područje važenja garancije obuhvata: Andoru, Belgiju, Dansku, Nemačku, Finsku, Francusku, Gibraltar, Grčku, Veliku Britaniju, Italiju, Lihtenštajn, Luksemburg, Maltu, Monako, Nizozemsku, Norvešku, Austriju, Poljsku, Portugaliju, Republiku Irsku, Švedsku, Švajcarsku, Slovačku Republiku, Sloveniju, Španiju, Češku Republiku, Mađarsku i Kipar.

Opseg garancije

Ako se nek deo pokriven garancijom pokvari u dogovorenom garantnom periodu i neophodna je popravka, nosilac garancije (vaš kupac) ima pravo u sklopu te garancije na izvršenje neophodne popravke od strane Toyotinog partnera koji je dao garanciju ili drugog ovlašćenog servisa koji radi pod markom proizvođača (u slučaju štete koja sprečava da se vozilo doveze do partnera koji je dao garanciju).
Garancija se sastoji od nadoknade troškova za neophodne i stvarno izvršene popravke uključujući sve neophodne zamene delova. Trenutna vrednost rada proizvođača će se koristiti kao smernica za plaćanje troškova rada. Ako troškovi popravke premašuju vrednost zamenjene jedinice, kako se obično izračunava za ovu vrstu oštećenja, zahtev će biti ograničen na troškove ove zamenjene jedinice uključujući troškove uklanjanja i ugradnje. Obnova može da znači zamenu ili popravku.
Obim potraživanja nadoknade vezane za troškove svih popravki je ograničen na ukupnu prodajnu cenu vozila. Obračunato vreme popravke se utvrđuje pomoću trenutne vrednosti rada proizvođača.

Sadržaj garancije/Izuzeća garancije

Kompletna mogućnost rada svih sklopova uz izuzetak ograničenja navedenih u nastavku se garantuje prema polisi “Komforna zaštita” za Toyotino vozilo, koja je detaljnije opisana u registracionom formularu u skladu sa sledećim uslovima:
• Održavanje (delovi i servis) = servisni intervali kupca – svi radovi i zamenjeni delovi koji su korišćeni u okviru servisnih intervala
• Troškovi testiranja, merenja i podešavanja ako ne potpadaju pod štetu pokrivenu garancijom
• Uobičajeno habanje i trošenje, npr. postepeno trošenje zaptivke motora, što zahteva popravku ventila i/ili prstenova klipa ili dovodi do postepenog povećanja potrošnje ulja • Centriranje trapa i balans točkova, zamena guma
• Akumulatori
• Komponente šasije, npr. zavrtnji i zglobovi koji povremeno moraju da se pregledaju; ispravljanje/izravnavanje branika
• Obloge kočnica – obnova doboša i obloge kočnica, kočionih diskova i pločica zbog uobičajenog habanja i trošenja
• Filter, maziva, antifriz, goriva (dizel i benzin) i svećice – osim ako do zamene nije došlo u vezi sa popravkom pokrivenog dela
• Kvačilo – obnova bilo koje komponente kvačila zbog uobičajenog habanja, nepravilnog podešavanja ili nepravilne upotrebe
• Sistem goriva – čišćenje odvoda goriva, filtera, karburatora i pumpi zbog prljavog goriva
• Kućište gasa/gas (isključujući pumpu za ubrizgavanje)
• Električni sistem – obnova audio opreme (radio, kasetofon, CD/MD plejer) ili bilo koje druge električne/elektronske komponente ako ista ne čini deo originalne ugradnje opreme
• Staklo – obnova zbog pucanja, ogrebotina, zbog naknadnog ostakljivanja ili plastičnih prozora
• Curenje vazduha i vode, buka od vetra, gumeni zaptivači na otvorima vrata, prtljažniku i krovu, buka od cviljenja i zvečanja
• Oštećenje boje ili rđa
• Katalizator
• Delovi koji nisu ovlašćeni od strane proizvođača.

Polisa “Osnovna zaštita”

Kompletna mogućnost rada sledećih delova se garantuje u skladu sa uslovima u nastavku za Toyotino vozilo, koja je detaljnije opisana u registracionom formularu:
• Motor: okvir zupčanika, zamajac, radilica i kućište radilice, pumpa za ulje, mehanizam za upravljanje motora, lanci za upravljanje, zupčanici i valjci, bregaste osovine, klackalica, zupčanici bregaste osovine, ventili i vođice, klipovi i klipni prstenovi, glave cilindara, zaptivke glave cilindra, klipnjača motora, obloge cilindara, prečnik cilindra, pogon razvodne kape, nazubljeni remen i zatezač nazubljenog remena i zaptivni prstenovi, ako su povezani sa gore navedenim delovima.
• Sistem hlađenja: pumpa za vodu, termostat i kućište termostata, hladnjak, rashladni ventil i viskozna spojnica ventilatora
• Sistem goriva: karburator, pumpa za benzin, merač goriva i punjenje rezervoara, sistem ubrizgavanja goriva, elektronska kontrolna jedinica i pumpa za ubrizgavanje (dizel)
• Kvačilo: cilindar za punjenje kvačila i cilindar za pražnjenje kvačila
• Menjač: mehanički ili automatski menjač uključujući električno podešavanje i mehanizam razdelnika, kao i konvertor obrtnog momenta, plus zaptivači i prstenovi zaptivača, ako su vezani za popravku gore navedenih delova.
• Kardanska osovina: spojevi i kućište osovine
• Pogonski kardan: spoj pogonske osovine, kardanska osovina sa spojnicama i kućištem, kućište točkova i glavčine
• Diferencijal: prstenasti zupčanik i pogonski satelitski zupčanik, zupčanici, satelitski zupčanici, osovine, kućišta i spojnice
• Upravljanje: mehaničko upravljanje, pogon upravljača i nazubljena letva
• Kočioni sistem: glavni cilindar kočnica, pojačivač sile kočenja, ABS kontrolni uređaj i releji
• Električni sistem: starter, dinamo, kontroler, distributer, elektronski kontrolisano paljenje, uređaj za kontrolu ubrizgavanja goriva i ABS kontrolna jedinica
• Zaptivači: unutrašnji zaptivači i zaptivni prstenovi, koji su povezani sa popravkom ili zamenom glavnih komponenti, kao što su motor, prenos ili osovine, ili su za to neophodni • Isključeno: sve komponente koje nisu navedene!

Polisa “Osnovna zaštita” ne pruža garanciju za:
• Održavanje (delovi i servis) = servisni intervali kupca – svi poslovi i zamenjeni delovi koji su korišćeni u okviru servisnih intervala
• Troškovi testiranja, merenja i podešavanja ako ne potpadaju pod štetu pokrivenu garancijom
Uobičajeno habanje i trošenje, npr. postepeno slabljenje zaptivke motora, što zahteva popravku ventila i/ili prstenova klipa ili dovodi do postepenog povećanja potrošnje ulja • Centriranje trapa i balans točkova, obnova guma
• svi delovi koji nisu navedeni
• Delovi koji nisu ovlašćeni od strane proizvođača bez obzira na odabrano trajanje ugovora (12 ili 24 meseca)
Dalje, ne može se tražiti nadoknada troškova za
• Indirektno ili direktno uzrokovane gubitke, npr. troškove vuče, troškove hotela ili smeštaja, naplate parkiranja, naknadu za uskraćivanje upotrebe
• Avio prevoz ili posebnu isporuku. Ipak, kontaktirajte službe Toyota Eurocare!
Pored toga, ne postoji garancija u kojoj se ne uzimaju u obzir faktori koji su doprineli šteti
• prouzrokovani direktno posledicama oluja, grada, gromova, zemljotresa ili poplave kao i požara ili eksplozija
• prouzrokovani ratnim dejstvima svake vrste, građanskim ratom, građanskim nemirima, štrajkovima, obustavama rada, zaplenama ili drugim suverenim radnjama ili nuklearnom energijom
• kao posledica nesreće tj. događaja koji je prouzrokovan iznenadnom i direktnom mehaničkom silom spolja
• namernim ili zlonamernim delovanjem, naročito krađom, neovlašćenom upotrebom, pljačkom ili proneverom
• prouzrokovani radnjom koju je preduzeo ili će preduzeti proizvođač/dobavljač na osnovu ugovora o popravci ili drugoj garancijskoj obavezi
• nastali kao posledica izlaganja vozila većem opterećenju na osovini ili prikolici nego što je to naveo proizvođač
• kao posledica upotrebe neodgovarajućih maziva i goriva
• prouzrokovani namernim ili krajnje nemarnim ponašanjem
• zbog upotrebe nekog predmeta koji očigledno treba da se popravi, osim ako ne može da se dokaže da šteta nema veze sa predmetom koji treba da se popravi ili je predmet privremeno bio popravljen kada je došlo do oštećenja.
• zbog izmene prvobitnog stanja vozila ili dizajna vozila i/ili produžetka/dodatka konkretne dodatne opreme koja negativno utiče na originalne tehničke specifikacije ili bezbednosne standarde ili koja nije istog ili boljeg kvaliteta kao originalni deo
• koji je pokriven kampanjom povlačenja ili produženom garancijom proizvođača

Ova garancija ne utiče na bilo koja garancijska prava iz kupoprodajnog ugovora koje kupac ima prema prodavcu vozila. Ona ne opravdava pravo na promenu (otkazivanje kupoprodajnog ugovora), popust ili smanjenje nabavne cene niti isključuje takva prava.

Šta nije pokriveno garancijom (Komforna i Osnovna zaštita)?
• Redovan servis uključujući delove koji moraju redovno da se menjaju ili čiste, kao i delovi koji se normalno troše, npr. filteri, gume, izduvni sistemi, kočne pločice, brisači vetrobrana i akumulatori.
• Defekti i indirektno oštećenje svih vrsta izazvani nepažnjom, nepravilnim rukovanjem i/ili namernim zloupotrebom.
• Defekti u slučaju potpunog gubitka.
• Defekti ili posledična oštećenja svake vrste izazvani krađom/nastali tokom krađe.
• Defekti izazvani nesrećom/sudarom.
• Defekti uzrokovani/nastali tokom rata, nereda, prirodnih katastrofa ili drugih nesreća uključujući ozbiljno nasilje.
• Lične povrede ili oštećenje imovine.
• Gubitak prihoda.
• Uklanjanje i sve vrste propratne štete nastale:
- Ulaskom vode;
- Korozijom;
- Kontaminiranim tečnostima.
•Nepravilno ugrađenim točkovima.
• Naslagama taloga od sagorevanja i usled toga izgorelim ventilima
• Nepravilna popravka ili neopravdana zamena pojedinačnih komponenti.
• Posledice pogrešne ugradnje.
• Svetla i sočiva
• Oštećenja uzrokovana spoljnim faktorima.
• Oštećenja uzrokovana nepažljivom proverom nivoa tečnosti (bez obzira na to da li su oštećene komponente pokrivene Toyota Extracare ugovorom).
• Svi troškovi, izdaci i štete povezane s problemom iz godine 2000. godine i/ili bilo koji drugi uzrok povezan s ovim datumom (nepravilan rad uzrokovan komponentom ili funkcijom, koja sprečava pravilnu obradu podataka).
• Defekti u okviru opoziva proizvođača ili produžene garancije.
Šta je izuzeto?
• Modifikacije vozila koje menjaju originalne karakteristike koje je projektovao proizvođač.
• Rentirana vozila ili vozila koja se koriste kao taksi vozila, u školama vožnje, prevoznim i kurirskim službama i produžene limuzine.
• Policijska vozila, vatrogasna vozila, ambulantna vozila i vozila koje koriste druge službe za hitne slučajeve odnosno vozila koja se koriste za slične namene.
• Vozila koja se koriste za terensku vožnju, reli, trke ili druge neočekivane namene.
• Slučajevi koji uključuju potpuni gubitak.*
• Krađe koje vode do nepovratnog gubitka vozila.*
• Slučajevi prevare. U tim slučajevima ne može se potraživati povraćaj novca ili pomoć u slučaju oštećenja.
* Kupci su u obavezi da o incidentu obaveste Toyotinog partnera koji je izdao garanciju pismenim putem čim se on dogodi.
Namirenje potraživanja
U principu, treba da uzmete u obzir sledeće korake
pre nego što prijavite štetu i započnete popravke:
• da li je dokazana valjanost garantne knjižice koju je kupac dostavio?
• da li su ispoštovani neophodni servisni intervali i da li su radovi održavanja propisno izvedeni, naročito kada je gubitak posledično vezan za te radove?
• da li je gubitak/obim popravki pokriven uslovima garancije?
- Toyota kompanija (davalac garancije) od koje je dobijena garancija je odgovorna za prvostepenu proveru štete pokrivene garancijom.
- Međutim, ako kupac (nosilac garancije) ne može da dopremi svoje vozilo u kvaru do kompanije koja je dala garanciju radi procene štete i popravke, neophodnu popravku koja je pokrivena uslovima garancije može da izvrši drugi servis pod ugovorom sa Toyotom.
.- Nakon izvršenih radova, Toyotin partner treba da prijavi štetu direktno kompaniji Toyota FREY Austria GmbH. preko Toyotinog garantnog sistema u roku od 14 dana bez obzira na to da li je član Toyotinog programa Extracare Guarantee.
- Ako uzrok ili obim prijavljenog potraživanja ne može odmah da se razjasni po obaveštenju, može se tražiti izveštaj stručnjaka.
- Vreme čuvanja starih komponenti odgovara uslovima garancije u garanciji proizvođača (ali minimum 3 meseca).
Postupak nadoknade
Zahtevi se rešavaju po završetku popravki na regularan način. U tom pogledu imajte na umu sledeće:
• Rad će biti plaćen u skladu sa radnim satima proizvođača koji su prethodno dogovoreni sa vama na godišnjoj osnovi.
• Plaćanje delova se vrši na osnovu prodajne cene, koja se rukovodi neobavezujućom cenom preporučenom od strane Toyota FREY Austria GmbH.
• Maksimalni iznos plaćanja odgovara prodajnoj ceni vozila.
Postupak plaćanja
• Ako ste izvršili odobrene popravke u vašem svojstvu davaoca garancije, troškove popravke će vam direktno nadoknaditi Toyota FREY Austria GmbH preko garantnog sistema.
• Ako je popravku izvršio drugi servis, refundiranje će se takođe izvršiti preko garantnog sistema, s tim da troškovi moraju biti propraćeni računom za popravku, koji je unesen kao trošak spoljne popravke.
Ograničenja
Sva zahtevi zasnovani na slučaju u kom je zatražen zahtev za popravku pokriven garancijom, prestaju da važe 6 meseci po prijavi štete, a najkasnije 6 meseci po isteku garancije.
Toyota Extracare garancija može da se prenese na novog vlasnika pod uslovom da je vozilo održavao Toyotin partner u skladu sa preporukama proizvođača i da maksimalan broj kilometara i period važenja garancije nisu prekoračeni.
Novi vlasnik mora da dostavi potvrdu i knjižicu održavanja koje su mu prenete pri kupovini vozila. Prilikom prenosa se Toyotinom partneru moraju platiti administrativni troškovi ATS 275.21 / 20 evra. Partner Toyote će potom proslediti informaciju o transferu i uplatu u Toyota Extracare Guarantee biro.
Razno
Izveštaji
Normalno, primaćete redovne procene i izveštaje o
• prodaji garancija
• transakcijama sa zahtevima
• specijalne informacije o inovacijama ili drugim promenama u programu
Kako Toyota Extracare Guarantee funkcioniše u inostranstvu?
Toyota Extracare osiguranje je važeće samo kada je boravak kraći od 90 uzastopnih dana u zemljama koje se navode u garantnoj knjižici. U slučaju kvara, kontaktirajte Toyota Eurocare u vašoj matičnoj zemlji ako je to moguće i precizno pratite date instrukcije. U drugim zemljama (koja nija matična), sve popravke treba da obavlja ovlašćeni partner Toyote ili ovlašćeni prodavac automobila koji prodaje Toyota vozila. Vi ste u obavezi da platite troškove popravke nastale u inostranstvu. Kada se vratite u matičnu zemlju, možete dostaviti račun vašem Toyota partneru (ako je moguće priložite i pokvarene komponente). Troškovi će se refundirati u maksimalnom iznosu koliko bi popravka u vašoj matičnoj zemlji koštala i nakon odobrenja od Toyota Extracare Guarantee biroa.
Kontakt broj za Toyota Extracare Guarantee
Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa garancijom, molimo vas da direktno kontaktirate
Toyota Extracare Guarantee biro
AON Warranty Group
Blechturmgasse 11
1050 Vienna
Telefon: 0043-01-5456024
Faks: 0043-01-5453322-35
Vaš partner za kontakt:
Administracija: Mr. Werner LOCSMANDY
Radno vreme: ponedeljak - petak 8.30 a.m. – 5.00 p.m.
Naša politika e-privatnosti

Koristimo kolačiće na našem sajtu kako bismo vam pružili bolju uslugu. Ako se slažete sa tim, nastavite da koristite sajt kao i obično, ili saznajte kako da podesite kolačiće.