1. Discover Toyota
 2. Sustainability
 3. Circularity
Odaberite

Kružni lanac

Izgradnja cirkularne ekonomije
Ubrzavamo mogućnosti za razvoj potpuno održive cirkularne ekonomije, dodatno unapređujući naš dugogodišnji pristup od 360 stepeni prema smanjenju, ponovnoj upotrebi, recikliranju i oporavku.

Konstruisanje kao prvi korak

Mantra četiri R (eng. Reduce, Reuse, Recycle, Recover)– umanji, ponovo upotrebi, recikliraj i obnovi – pomaže da definišemo naša stalna poboljšanja u načinu na koji konstruišemo vozila. To nam pomaže da razmislimo o tome kako možemo da napravimo vozila budućnosti koja su još čistija i efikasnija. Mi to radimo koristeći inovativne materijale i alternativne sisteme napajanja, dok minimiziramo emisije ugljenika i korišćenje vrednih prirodnih resursa. Dizajniramo vozila po konceptu koji omogućava lako demontiranje, dajući prioritet delovima i materijalima koji se mogu ponovo koristiti. Oni se mogu ponovo iskoristitiu proizvodnji, reciklirati ili čak koristiti kao alternativni izvor energije.

Efikasnost resursa i smanjenje troškova proizvodnje

Stalno pronalazimo još bolje načine da ponovo upotrebimo predmete i resurse. što smanjuje potražnju za sirovinama, štedi energiju i pomaže u zaštiti životne sredine. U našim proizvodnim operacijama vodimo računa da ponovo koristimo resurse, a ne da ih rasipamo. Ovo se odnosi na vodu i sve viškove materijala iz naših proizvodnih procesa. Recikliranjem stvari koristimo manje novih resursa ili materijala da bismo napravili nove. Koristimo reciklirane materijale da bismo napravili nove automobile i tražimo načine da recikliramo komponente svojih vozila, kao što su delovi hibridnih pogonskih agregata. Mogućnost recikliranja je osmišljena za sva naša vozilia.

Produženje životnog veka delova vozila

Dok je automobil na putu, mnogi njegovi delovi se mogu obnoviti i ponovo upotrebiti. Isti principi važe kada se vozilo priprema za rashod, jer još uvek može da sadrži mnogo delova koji se mogu vratiti na popravku i ponovnu upotrebu. Imamo sveobuhvatan program za obnovu delova koji stižu kao polovni delovi iz naše evropske mreže maloprodajnih objekata. Vraćeni delovi se pregledaju i obnavljaju u centru za popravku, a svi elementi koji su istrošeni se zamenjuju. Deo se ponovo sklapa, pakuje i stavlja na raspolaganje kupcima po konkurentnim cenama.

Od motora i baterija do gorivih ćelija

Najvažniji delovi koje možemo remontovati i koristiti uključuju kompresore klima uređaja, automatske menjače, nosače servo upravljača, glave cilindara, motore i komplete kvačila. Takođe, tražimo načine da izvučemo maksimum iz naših delova da bismo ih i dalje koristili kao resurse. Pružamo drugi život našim gorivnim ćelijama tako da se koriste kao generatori energije. Na globalnom nivou takođe vidimo kako se hibridne baterije demontiraju iz naših vozila i stavljaju u funkciju čuvajući čistu, solarnu energiju.

Manje otpada

Da bismo sveli otpad na apsolutni minimum, pokušavamo da iz svojih proizvodnih operacija obnovimo što je više moguće. Sarađujemo sa specijalizovanim partnerima kako bismo stvorili najbolje moguće procese odlaganja vozila. Čak i najmanji ostaci otpada mogu se oporaviti i koristiti, na primer kao alternativni izvor goriva za industriju. Takođe, čuvamo vodu tako što koristimo što je manje moguće i recikliramo otpadnu vodu proizvedenu u našim proizvodnim procesima. Pažnja koju posvećujemoa detaljima ide čak do toga da osiguravamo da kutije u kojima se isporučuju naši delovi budu osmišljene posebno za tu namenu i da se mogu ponovo koristiti.
 • Sakupljanje i reciklaža baterija

  Na rešenja za hibridne baterije koje vraćamo i koje se ne mogu ponovo upotrebiti, na primer kao zamenska baterija u drugom vozilu ili kao samostalne jedinice za skladištenje energije, sarađujemo sa  vrhunskim i akreditovanim specijalizovanim kompanijama koje sprovode procese prikupljanja i recikliranja.

  Kompanija SNAM, sa sedištem u Francuskoj, odgovorna je za rukovanje nikl-metal-hidridnim baterijama koje se koriste u većini naših hibridnih električnih vozila. Umicore je zadužen za litijum-jonske baterije koje se trenutno nalaze u modelima Prius+ i Prius Plug-in, u Belgiji. Za sve litijum-jonske baterije u ostatku Evrope radimo sa Reneosom, mrežom nacionalnih sistema za prikupljanje baterija i reciklaža. Svi naši partneri  koriste najnovije tehnike kako bi vratili u proces što je moguće više materijala i osigurali da se ne nanese šteta životnoj sredini.

 • Reciklaža plastike

  U periodu do 2050. godine, Toyotin cilj je da izgradi društvo koje maksimalno povećava recikliranje plastike na globalnom nivou. U tu svrhu, plan nam je da do 2030. godine uvećamo upotrebu reciklirane plastike za više od tri puta u poređenju sa sadašnjim nivoom, kao i da do tada u potpunosti pređemo na unutrašnjost vozila bez primene kože.

  Pored postojećih inicijativa za prikupljanje i reciklažu branika koji su zamenjeni tokom popravki kod servisera, kako bi se kao materijal ponovo iskoristili ostaci automobilskih drobilica (ASR) iz otpadnih vozila, koji su do sada bili ponovo korišćeni kao toplota, planiramo da koristimo reciklirane plastične materijale iz ASR-a u novim vozilima korišćenjem tehnologije drobljenja i sortiranja kompanije Toyota Metal Co. Ltd.

 • Tretman vozila na kraju životnog veka

  U projektu za postupke demontaže Toyota Global 100 Dismantlers, postavili smo prvi model takve fabrike u Evropi, u Belgiji, sa Comet Group, belgijskom kompanijom specijalizovanom za tretman vozila na kraju životnog veka. Sa Cometom smo  demonstrirali demontažu  električnog vozila sa gorivnim ćelijama (FCEV) u skladu sa video priručnikom o odgovarajućem tretmanu i reciklaži. Takvim objektima širićemo se u Evropi kako bismo definisali uslove za objekte, operacije, tretman otpada i reciklažu na lokaciji, i kako bismo ujedno doprineli uspostavljanju društvenih sistema za odgovarajući tretman i reciklažu vozila na kraju životnog veka.