Ništa ne prepuštamo slučaju kada je reč o isporuci izuzetnog kvaliteta. Koristimo precizne metode i stroga ispitivanja na svim proizvodima.

Zadatak ugrađivanja najvećeg kvaliteta u naša vozila započinje od procesa početne konstrukcije. Svaki novi model je podvrgnut strogim ispitivanjima, laboratorijskim proverama i hiljadama kilometara vožnje u stvarnim uslovima.

Kada je reč o razvoju proizvoda, ogolimo svaki detalj u potrazi za mogućim problemima kako bismo mogli da delimo znanje i iskustvo među našim timovima inženjera. Naši strogi standardi i dobro uspostavljeni procesi nam omogućavaju izgradnju temelja za ugrađivanje kvaliteta na svakom koraku procesa.

/
Ispitivanja u stvarnim uslovima kroz hiljade kilometara na javnim saobraćajnicama.
/
Provere u ekstremnim uslovima.
/
Svi prikupljeni podaci se proučavaju radi obezbeđivanja savršenih performansi.

Kvalitet izgrađen na strogim proverama

Da bismo shvatili kako će se naša vozila ponašati u rukama naših klijenata, sprovodimo temeljna istraživanja i provere, u laboratorijima i na stvarnim putevima.

Kada je reč o obezbeđivanju visokog kvaliteta naših proizvoda, ništa ne prepuštamo slučaju. Pre nego bilo koje novo vozilo dođe u prodaju, ono je podvrgnuto strogim proverama i merenjima, u laboratoriji, na privatnim ispitnim stazama i kroz hiljade kilometara na javnim saobraćajnicama, u ekstremnim uslovima. Svi prikupljeni podaci se proučavaju da bismo obezbedili da će, kada klijent bude vozio taj automobil, performanse biti izvanredne.

Evropski test trajnosti

Sva naša vozila su podvrgnuta temeljnom ispitivanju u stvarnim uslovima kao deo programa evaluacije koji sprovodimo da bismo obezbedili da performanse zadovoljavaju standarde koje zahtevamo kao i da bismo pokušali da pronađemo moguće probleme.

Evropski test trajnosti je stroga provera ponašanja naših novih modela u drugačijim klimatskim uslovima i na putevima različitog kvaliteta koje je moguće naći širom Evrope.

Svaki novi model prelazi preko 100.000 km vozeći u raznim uslovima, od arktičkih uslova na severu Švedske, loših puteva u Rusiji do dobrih i brzih autoputeva u Nemačkoj. Proizvedeni podaci se analiziraju radi otkrivanja bilo kakvih problema i sprovođenja poboljšanja ili ispravki, pre nego što vozilo krene u prodaju.

/
Provera radi podešavanja buke u unutrašnjosti / izvora buke i vibracija / spoljašnje buke / zamora usled vibracija.

Od sada pa nadalje, želim da svi ujedinimo naše napore u pronalaženju načina da proizvedemo superiorna vozila.

Kiichiro Toyoda, osnivač Toyota Motor Corporation

/
Put u severnoj Evropi zimi.
/
Autoput u hladnim delovima Evrope.
/
Evropski otvoreni put.

Razvoj načina rada i veština za kvalitet

Kada razvijamo novo vozilo, počinjemo da razmišljamo o tome gdje bi i zašto mogli da nastanu problemi, od samog početka. Shvatanje gde postoje opasnosti i izrada rešenja za izbjegavanje problema koji bi iz toga mogli da nastanu je ključ proizvodnje sve boljih automobila.

Poboljšanje procesa razvoja

Provera konstrukcije na osnovu kvara (DRBFM)

Razvojna faza novog proizvoda ili sklopa je ključni trenutak za identifikaciju i rešavanje problema. Preduzimanjem mera u ranoj fazi možemo da sprečimo ozbiljnije i teže rešive probleme koji se javljaju bliže proizvodnji.

Koristimo proveru konstrukcije na osnovu kvara (Design Review Based on Failure Mode - DRBFM) kao PROAKTIVNU preventivnu tehniku u kojoj se konstruktori usređuju na područje izmena, precizno određuju problematična područja i primenjuju znanja stečena na prethodnim projektima.

Zatim razrađuju konstrukciona rešenja koja su proverili stručnjaci i specijalisti. Naši mladi inženjeri pohađaju specijalističku obuku o konceptu i primeni DRBFM, pa na taj način neprestano razvijamo ljude sa naprednim tehničkim uvidom i veštinama koji će moći da odgovore na buduće konstrukcione izazove.

/
Ciklus proaktivne prevencije (Proactive Prevention) radi sprečavanja problema sa pouzdanošću u fazi konstruisanja.
/
Temelji ciklusa proaktivne prevencije radi identifikacije i rešavanja problema.

Svakodnevno radimo na poboljšavanju izrađenih proizvoda tako što svakodnevno uvodimo poboljšanja.

Kiichiro Toyoda, osnivač Toyota Motor Corporation

Više o

Naša politika e-privatnosti

Koristimo kolačiće na našem sajtu kako bismo vam pružili bolju uslugu. Ako se slažete sa tim, nastavite da koristite sajt kao i obično, ili saznajte kako da podesite kolačiće.