Izazov 5

Izazov uspostavljanja sistema proizvodnje
zasnovanog na reciklaži

Kako bismo uspostavili idealni sistem proizvodnje zasnovan na reciklaži, naša razmišljanja idu u četiri ključna pravca: veća upotreba ekoloških materijala; dizajn i upotreba dugotrajnijih delova; razvijanje efikasnijeg sistema za reciklažu i korišćenje materijala nastalih reciklažom starih automobila za proizvodnju novih

2050 Globalni Izazov

Naš cilj je da promovišemo globalni razvoj tehnologija i sistema za reciklažu vozila koja su došla do kraja svog životnog veka.

/
/
2030 Globalni Srednji Ciljevi

Do 2030. godine naš cilj je da kompletno uspostavimo sistem za prikupljanje i recikliranje baterija na globalnom nivou, kao i da otvorimo 30 centara koji odgovaraju lokalnim objektima za odgovarajući tretman i recikliranje otpadnih vozila.

Neka od Toyota dostignuća do sada
/
...u nekima se koristi Zemljin neodimium u hibridnim elektromotorima
Neka od Toyota dostignuća do sada
/
Na našem probnom testu plug-in hibridnog vozila, dostignut je oporavak od 96.9%
/
... Vozila
Izazov 5 na delu
Sistem za smanjenje otpada je uspešno implementiran širom Evrope

Manje trošimo za manje otpada! To je naša misija koja nam pomaže da kreiramo ultimativno ekološko vozilo koje nema uticaja na prirodnu sredinu. Kako bismo stvarali manje otpada, sledimo dva osnovna principa: Nula otpada na deponije i Nula otpada na spaljivanje.

Svi naši proizvodni pogoni u Evropi ulažu velike napore da smanje količinu otpada koju šalju na deponije i na spaljivanje. Na primer, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) je oduvek bila fabrika u potpunosti bez otpada na deponije, dok od 2007. godine uspešno ponovno upotrebljava 100% svog otpada.

/

Od 2001. godine, otpad se tretira sa dužnom pažnjom - ili se ponovno upotrebljava ili se reciklira. Industrijska ulja i razvijači boja se prikupljaju za ponovnu upotrebu ili regeneraciju; od čelika i aluminijuma se izrađuju nove sirovine; drvo, stiropor i plastični materijali se recikliraju; veoma mala količina otpada koja preostane se upotrebljava kao alternativno gorivo.

Ponosni smo na to što od 2018. godine sve naše fabrike u Evropi funkcionišu bez otpada na deponije i bez otpada koji se spaljuje.

/

Saznajte više

Proizvodnja kvaliteta Proizvodnja kvaliteta Ulažemo u ljude, obuku i načine rada da bismo obezbedili da je svako vozilo koje proizvedemo najvećeg kvaliteta, da zadovoljava visoke standarde koje postavljamo i da ih premašuje. Osiguranje kvaliteta Osiguranje kvaliteta Posvećeni smo pružanju najvećeg kvaliteta i osiguravanju potpunog zadovoljstva klijenata neprekidnim poboljšavanjem naših proizvoda i usluga. Konstruisanje kvaliteta Konstruisanje kvaliteta Ništa ne prepuštamo slučaju kada je reč o isporuci izuzetnog kvaliteta. Koristimo precizne metode i stroga ispitivanja na svim proizvodima. Dom Toyotine bezbednosti Dom Toyotine bezbednosti Kako bi osigurali osećaj bezbednosti i bezbrižnosti za upravljačem, bez obzira na uslove, razvili smo Toyota Safety Sense, asortiman novih i naprednih sistema aktivne bezbednosti.