Pronalazimo sve više i više načina ponovne upotrebe stavki i resursa, smanjujući našu potražnju za sirovinama, štedeći energiju i pomažući u zaštiti životne sredine.

Znamo da ne možemo priuštiti sebi da budemo društvo koje odbacuje stvari i da moramo pronaći bolje i lakše načine ponovne upotrebe stvari koje proizvodimo i resursa koje koristimo za njihovu proizvodnju.

Pokrenuli smo niz sistema koji su projektovani da produže radni vek delova i komponenata, u nekim slučajevima dajući im nove i različite primene. Na primer, koristimo značajne operacije obnove delova i na globalnom nivou, uočili smo da se hibridne baterije, izvađene iz naših vozila mogu koristiti za skladištenje čiste, suncem generisane električne energije.

Ovaj koncept ponovne upotrebe takođe se odnosi na uštedu vode, njenom što manjom upotrebom i recikliranjem bilo kakvog otpada koji je nastao iz naših proizvodnih procesa. Naša briga za detalje znači da pazimo da kutije, u kojima se isporučuju naši delovi, budu dizajnirane samo za jednu namenu, tako da se mogu ponovo i mnogo puta iskoristiti.

Kako ponovna upotreba može doprineti…
/
Odnosi se na uštede zbog poboljšanja jedne vrste pakovanja iz našeg Evropskog centralnog skladišta za delove (2015).
/
Količina ”ponovno upotrebljene” skupljene kišnice u našem proizvodnom postrojenju u Francuskoj (Kol 2014 – Kol 2015).
/
Proizvodnja potpuno novog DPF* uključuje veliku CO2 emisiju od 22,6 kg, a proizvodnja obnovljenog DPF-a emituje samo 3,3 kg (Study Chalmers University, Goeteborg).
*Filter dizel čestica

Postoji mnogo delova vozila koji se mogu obnoviti i ponovo iskoristiti, izbegavanjem otpada i smanjenjem potražnje za materijalima kako bi se proizvele nove zamene.

Obnovljeni delovi

Primenjujemo sveobuhvatni program obnove delova, koji uključuje preuzimanje korišćenih delova iz naše Evropske maloprodajne mreže. Vraćeni delovi se proveravaju i obnavljaju u centru za obnovu, s tim da se bilo koji potrošeni element zamenjuje. Obnovljeni deo se ponovo sastavlja, pakuje i klijentima nudi po konkurentnim cenama, tako da i klijenti mogu podržati održivost. Glavni delovi koji se mogu obnavljati na ovaj način su kompresori klima uređaja, automatski menjači, servo upravljači, glave cilindara, motora i setovi kvačila.

/

Baterije koje koristimo u našim hibridima dizajnirane su da budu pouzdane i da traju celi radni vek vozila koje pokreću. Čak i kada hibridno vozilo dosegne kraj svog radnog veka, za hibridne baterije mogu se pronaći nove upotrebe jer još uvek zadržavaju svoj kapacitet.

Ponovna upotreba hibridnih baterija

Različite vrste baterija – na bazi nikla i litijuma – koje koristimo u našim hibridima, dizajnirane su da dugo traju i da ih nikada ne treba zameniti tokom radnog veka vozila.

Zapravo, u mnogim slučajevima, traju duže od vozila koje napajaju. Tražimo načine kako bi se ove baterije mogle obnoviti za ponovnu upotrebu u našim vozilima i da se mogu iskoristiti u druge svrhe, konkretno kao stacionarni ili izvori napajanja u slučaju nužde.

/

Kada se hibridno vozilo približi kraju svog radnog veka, bilo prirodno ili ranije kao posledica sudara, postoji velika verovatnoća da je hibridna baterija još u dobrom stanju i da može poslužiti kao korisno sredstvo za skladištenje energije iz održivih izvora.

Stacionarno skladištenje

Kada se hibridna baterija približi kraju svog radnog veka, njen osnovni sklop još uvek može biti u dobrom stanju. U takvim slučajevima, hibridna baterija se može ukloniti i iskoristiti kao samostalna, stacionarna jedinica za napajanje. Kada se koriste u grupama, ove baterije mogu sladištiti veliku količinu električne energije koja se može koristiti kao deo koordiniranog sistema uštede energije, ili čak kao rezervno napajanje u slučaju nužde.

Širom sveta možemo pronaći dobre primere upotrebe hibridnih baterija na ovaj način. U SAD-u, one se koriste za skladištenje električne energije iz solarnih ćelija u sklopu ekološke inicijative u Yellowstone nacionalnom parku, a u Japanu, Toyotini saloni koriste sličan pristup kako bi osigurali napajanje za svoje salone. Slične mogućnosti istražujemo i u Evropi, gde je trenutno broj dostupnih baterija ograničen, zbog njihove pouzdanosti.

SAD: Skladištenje zelene energije u nacionalnom parku

Više od 200 hibridnih baterija, recikliranih iz Toyota Camry vozila, koristi se u sklopu projekta obnovljive energije u najstarijem nacionalnom parku SAD-a, Yellowstone. Zajedno, one čine stacionarnu jedinicu za skladištenje energije generisane nizom solarnih panela, instaliranih u sklopu parka. Uz kombinovani kapacitet od 85 kWh, bez problema mogu napajati električnom energijom zgrade u kampu Lamar Buffalo Ranch.

Verujemo da upotreba hibridnih baterija na ovaj način može zapravo udvostručiti njihov korisni radni vek, što doprinosi sistemu koji prilikom generisanja, skladištenja i distribucije energije ne emituje ugljen-dioksid.

/
/
Solarni paneli u kampu Lamar Buffalo Ranch u nacionalnom parku Yellowstone (SAD).
/
Ponovno iskorišćene hibridne baterije iz modela Toyota Camry služe za skladištenje energije u parku Yellowstone (SAD).
Efikasno planiranje energije u Japanu

Određeni broj Toyotinih prodavaca u Japanu započeo je upotrebu Smart Green Batteries – hibridnih baterija koje se koriste kao stacionarno skladište za električnu energiju iz solarnih panela. Deset baterija iz modela Prius grupisane su u sistem za skladištenje električne energije, generisane iz lokalnih fotonaponskih panela. Ova energija se koristi u vremenima maksimalne potrošnje kako bi se smanjili troškovi energije.

Još veća efikasnost može se postići kada se baterije koriste kao deo sistema upravljanja energijom zgrade, zajedno sa karakteristikama kao što su klimatizacija i LED osvetljenje. Hibridne baterije su se takođe uspešno koristile za skladištenje energije u slučaju nužde u vreme nacionalnih katastrofa u Japanu.

/
Smart Green Batteries recikliranje baterija iz Prius modela kojima je istekao radni vek (Japan).

Voda je bitan globalni resurs kao i resurs koji je pod najvećim pritiskom. Radimo na način da minimiziramo količine koje koristimo i ponovo iskoristimo što je više moguće vode iz naših operacija.

Upotreba vode

Rastuća svetska populacija i sve veća poljoprivredna proizvodnja čine da voda postaje sve više vredan resurs kao nikada pre. Globalno, vodu smatramo bitnim ekološkim problemom i fokusiramo se na načine rada sa kojima će naše poslovanje koristiti manje vode, ponovo je upotrebiti, reciklirati i skupiti više vode kako bi se smanjile količine koje uzimamo iz javnog vodovoda.

U celom svetu smo postavili ciljeve potrošnje vode naših poslovnih aktivnosti, uzimajući u obzir različite ekološke uslove u svakoj državi ii regiji. Ove operacije su podržane širokim rasponom inicijativa, od standardnih ušteda vode do ponovne upotrebe otpadne vode. U skladu sa ciljem da naša postrojenja imaju najmanji mogući uticaj na životnu sredinu, između 2030. i 2040., težimo postizanju nulte uporabe vode iz javnog vodovoda.

Već smo ustanovili efikasne mere, na primer u kompaniji Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), gde se većina potreba za vodom zadovoljava iz kišnice, prikupljene u lagunama u sklopu fabrike i efikasnim recikliranjem otpadne vode. Osim odgovorne upotrebe vode, takođe obraćamo pažnju na način tretiranja otpadnih voda iz naših proizvodnih procesa. Na primer, u našoj fabrici u mestu Burnaston u Ujedinjenom Kraljevstvu, upravljamo inteligentnim sistemom upravljanja vodom, koji ne samo da služi za tretiranje otpadnih voda iz fabrike, već i sprečava poplavljivanje lokalne sredine.

/
Proces obrade vode u postrojenju Toyota Motor Manufacturing France.

Umesto recikliranja, zašto ne bismo nešto nekoliko puta ponovo upotrebili? Naš Kanban sistem “tačno na vreme” koristi specijalno izvedene plastične kutije za transport delova do i iz naših fabrika.

Pakovanje

Efikasnost naših proizvodnih operacija u celom svetu, podržana je Kanban sistemom ”tačno na vreme”, u sklopu koga naši mnogobrojni dobavljači osiguravaju potrebne delove u tačnoj količini, na pravo mesto i u pravo vreme. Sistem deluje upotrebom specifičnih, ponovo iskoristivih plastičnih kutija i drugih vrsta pakovanja koja su dizajnirana za pakovanje specifičnih delova kako bi se transportovali do proizvodne linije na najefikasniji mogući način. Kutije se mogu ponovo koristiti, tako da nema rizika od otpada povezanih sa kartonskim pakovanjima.

/

Saznajte više

Proizvodnja kvaliteta Proizvodnja kvaliteta Ulažemo u ljude, obuku i načine rada da bismo obezbedili da je svako vozilo koje proizvedemo najvećeg kvaliteta, da zadovoljava visoke standarde koje postavljamo i da ih premašuje. Osiguranje kvaliteta Osiguranje kvaliteta Posvećeni smo pružanju najvećeg kvaliteta i osiguravanju potpunog zadovoljstva klijenata neprekidnim poboljšavanjem naših proizvoda i usluga. Konstruisanje kvaliteta Konstruisanje kvaliteta Ništa ne prepuštamo slučaju kada je reč o isporuci izuzetnog kvaliteta. Koristimo precizne metode i stroga ispitivanja na svim proizvodima. Dom Toyotine bezbednosti Dom Toyotine bezbednosti Kako bi osigurali osećaj bezbednosti i bezbrižnosti za upravljačem, bez obzira na uslove, razvili smo Toyota Safety Sense, asortiman novih i naprednih sistema aktivne bezbednosti.