1. New Cars
  2. Coming soon
  3. Yaris
  4. Spoke6
Odaberite

 

Bezbedan izlazak iz automobila (Safe Exit Assist - SEA)

Sistem koristi radar za nadzor mrtvog ugla kako bi pomogao vozaču da izbegne sudar između otvorenih vrata ili putnika koji izlaze, s vozilima ili biciklistima koji se približavaju sa zadnje strane. Kada sistem proceni da postoji mogućnost sudara, svetli indikator u spoljnom retrovizoru, a indikator na multiinformacionom ekranu, zajedno sa zvučnim signalom, upozoriće putnike na opasnost.