Besplatno isprobajte
Cenovnici i katalozi
Pronađite partnera Toyote
OLIMPIJSKA PONUDA
Važi od 14.7.2021 do 30.9.2021

OLIMPIJSKA PONUDA

Postanite deo pobedničkog tima u ponudi koja obara sve rekorde.

Odaberite željeni način kontakta

Kontaktirajte Toyota prodavca direktno ili popunite formu, a odabrani prodavac će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Naši prodavci su na raspolaganju da zajedno sa vama prođu kroz sve detalje koji vas zanimaju, radnim danima od 08 – 17h
i subotom od 09 -14h.
Takođe na raspolaganju vam je i naš Live chat koji vam može pomoći i odgovoriti na sva pitanja, online.

* Uredbom Vlade Republike Srbije odobrene su subvencije za nabavku novih vozila s hibridnim pogonom od 2.500 EUR, a za Plug-in verzije 3.500 EUR. Toyota ne garantuje dobijanje subvencije. Zahtev se podnosi Ministarstvu zaštite životne sredine Vlade RS, u čijoj je isključivoj nadležnosti odobravanje subvencija za nabavku vozila s električnim i hibridnim pogonom.

Toyota Relax predstavlja revolucionarnu promenu načina na koji brinemo o vašem vozilu. Kako bismo vam obezbedili potpunu bezbrižnost, kvalitet, pouzdanost i trajnost naših vozila, pružamo vam jedinstvenu mogućnost produžene garancije u trajanju od jednog servisnog intervala, do najviše 10 godina ili 160.000 km, pod uslovom da vozilo servisirate kod nas.

10-godišnja garancija na hibridnu bateriju ostvaruje se besplatnim pregledom hibridnog sistema od strane ovlašćenog partnera Toyote, jednom godišnje ili nakon svakih pređenih 15.000 km (šta pre nastupi).

Ponuda je informativnog karaktera. Slike su simbolične. Oprema na vozilu i njena dostupnost zavisi od lokalnih uslova. Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodnog obaveštenja. Za konačnu cenu vozila sa opcijama, molimo kontaktirajte ovlašćenog partnera Toyote. Finansijske kalkulacije su informativne i neobavezujuće.

Vrsta kredita: Auto kredit za fizička lica indeksiran u evrima za kupovinu novog Toyota vozila; Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR; Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR, Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR; Period otplate: 13 meseci - 60 meseci (do 48 meseci za model vozila Corolla); Učešće: minimum 50%; Nominalna kamatna stopa, godišnje: fiksno 0,00%; Bez troška obrade zahteva; Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita; Reprezentativni primer: Cena vozila, 15.490,00 EUR: Učešće, 7.745,00 EUR: Iznos kredita, 7.745,00 EUR: Period otplate, 60 meseci: NKS godišnje 0,00%: Mesečna rata 129 EUR: EKS: 0.78%: Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 18.03.2021. Datum dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulazi trošak menice: 50,00 RSD, trošak povlačenja izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak vođenja tekućeg računa 299,00 mesečno. Instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem, administrativna zabrana, bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR.

Vrsta lizinga: Finansijski lizing za fizička i pravna lica indeksiran u evrima za kupovinu novog Toyota vozila. Reprezentativni primer: Cena vozila sa PDV-om: 15,490.00; Ukupna uplata pri zaključenju ugovora: 7,899.86; Iznos neto finansiranja: 7,745.00; Period finansiranja: 60 meseci; Nominalna kamatna stopa: 0% fiksna kamatna stopa; Efektivna kamatna stopa: 0,78%*; Troškovi obrade zahteva: 1% od cene vozila sa PDV-om; Iznos mesečne rate: 129.08; Preostala vrednost predmeta lizinga: 0.00; Ukupna vrednost ugovora: 12,908.13; *Cena vozila sa PDV-om: 15.490,00 evra; Učešće 7.744,96 evra (50,00%); Iznos neto finansiranja 7.745,00 evra; Period finansiranja 60 meseci; NKS 0% fiksno na godišnjem nivou; Trošak obrade zahteva 1,00% od cene vozila sa PDV-om (154,90 evra sa PDV-om); Iznos mesečne rate 129,08 evra; Ukupan iznos kamate -0,2 evra; Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga: PDV na kamatu 0 evra, trošak izveštaja KB za fizička lica 246,00 dinara, naknada za upis u registar 6.000,00 dinara, naknada za ispis iz registra 1.200,00 dinara, trošak menice 50,00 dinara, trošak kasko osiguranja na godišnjem nivou 420 eur**; EKS 0,78% na godišnjem nivou obračunata 08.07.2020. godine; Kamata je obračunata proporcionalnim metodom. Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik - u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze u dinarskoj protivvrednosti po ugovoru o finansijskom lizingu će biti veći. Obračun je vezan za srednji kurs za EUR Narodne banke Srbije koji na dan 08.07.2021. iznosi 117,5666 RSD. **Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa Wiener osiguranja.

Povezane ponude