Kako Toyota želi da spasi

1.3 milion života

Automatizovana vožnja, kao Toyotina vizija o smanjenju broja saobraćajnih nesreća.

• Na nedavno održanom seminaru o naprednim tehnologijama u R&D centru u Zaventemu u Belgiji, Toyota je predstavila svoju globalnu viziju o nultom broju saobraćajnih nesreća.
• U zajedničkom intervjuu, Seigo Kuzumaki, glavni inženjer TMC-a, zadužen za bezbednost i Gill Pratt, CEO Toyotinog istraživačkog instituta, detaljno su objasnili Toyotin pristup automatizovane vožnje, temi koja je veoma brzo postala važna u automobilskoj industriji.

P: Šta je pokretačka snaga za Toyotu kada je u pitanju program automatizovane vožnje?

Kuzumaki: Toyota želi bolju bezbednost i mobilnost za sve. Ne želimo da se ljudi brinu o mogućim nesrećama. Umesto „vozite bezbedno“, jedni drugima bi trebalo da poželimo zabavnu vožnju. Automatizovanom vožnjom želimo da postignemo smanjenje broja stradalih u saobraćajnim nesrećama, koji na godišnjem nivou iznosi 1.3 miliona.

Pratt: Kao dodatni benefit istakao bih činjenicu da bi svi, uključujući starije osobe i osobe sa invaliditetom, bili u mogućnosti da se bezbedno kreću.

P: Na koji način ćete to postići?

Kuzumaki: Buduća mobilnost, kako smo je mi zamislili, izgrađena je na konceptu gde će vam automobil pomoći da ostanete bezbedni. Vi i vaš automobil ste tim, on brine o vama, kao što bi to činio svaki član tima. Upravo iz tog razloga smo naš koncept mobilnosti nazvali „Timski koncept mobilnosti“.

Pratt: Tokom vremena razvoja veštačke inteligencije, auto će naučiti navike i preferencije vozača i putnika. Veštačka inteligencija će ponekad pratiti ove preferencije, a u nekim slučajevima će upozoriti vozače. Automobil i vozač razvijaće se zajedno i postaće nerazdvojni.

/

P: Kako to funkcioniše u praksi?

Pratt: Toyota razlikuje dve vrste automobilske autonomije: „Šofer“ i „Čuvar“. Koncept šofera je aktivan u slučaju kada vozač ne želi ili nije u mogućnosti da vozi. Koncept čuvara podrazumeva da osoba vozi uz podršku sistema napredne vozačke asistencije. Ono što je bitno napomenuti jeste da je izbor na vozaču. Čak i u slučaju kada je auto u potpunosti automatizovan, vozači će biti u mogućnosti da uživaju u vožnji, jer je sve podesivo po njihovoj želji.

Kuzumaki: Napredna bezbedonosna tehnologija je samo jedna strana jednačine. Pored toga, razvojem naprednih tehnologija, radimo na popularizaciji sigurnosnih funkcija na pristupačniji način, u našem domenu. Stvarna razlika je vidljiva samo kada su sigurnosne tehnologije podešene za sve, uključujući i početne modele. Ponosni smo zbog činjenice da su naši sigurnosni sistemi ugrađeni u 92% evropske prodaje. To nam pomaže u našoj misiji smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

P: Zvuči obećavajuće, međutim kada ćemo moći da vidimo sve ovo na putu?

Kuzumaki: U 2020. predstavićemo „Highway Teammate“ program. Ovaj sistem predstavlja automatizovanu vožnju na autoputu: spajanje ili izlaz sa autoputa, preticanje drugih vozila i promena trake. Sve prema preferencijama vozača. U skladu sa našim željama, sistem će uvek sarađivati sa vozačem.

/

P: To znači da na običnim putevima automatizovana vožnja neće moći da se koristi?

Pratt: Početkom 2020-ih, planiramo da predstavimo sistem „Urban Teammate“. To je automatizovana vožnja na običnim putevima. Sa naprednijom veštačkom tehnologijom, sistem će omogućiti dalju automatizaciju vožnje.

P: Kakav je vaš stav o saradnji sa konkurencijom na ovom polju?

Pratt: Kada je u pitanju saradnja, mi smo veoma otvoreni. Zajednička saradnja sa konkurencijom mora da bude dobro organizovana i vođena, obzirom da živimo u okruženju koje se brzo menja.

Kuzumaki: Upravo tako, treba da se postavi jasna granica na kom polju će kompanija sarađivati sa konkurencijom, a na kom takmičiti. Npr., precizno mapiranje je oblast u kojoj informacije mogu da se dele. Saradnja je veoma važna, ali je važno i nadmetanje u inovacijama.

/

P: Na koji način se TRI uklapa u globalnu Toyotinu R&D strukturu?

Pratt: U Toyoti, Kaizen i kontinuirani razvoj su u središtu svega što radimo. To je temelj i naša velika snaga. Međutim, u današnjim vremenima neophodni su nam dodatni pristupi. Morate preduzeti korake koji vrlo često rezultiraju neuspehom. Ukoliko imate sreće, nakon neuspeha doći će i uspeh. Misija TRI-ja je da istraži prostor i napravi ove korake za Toyotu. Kao dodatak onome što mi radimo, nedavno smo osnovali i kapitalni korporativni fond Toyota AL Ventures, sa ciljem da investiramo u preduzetnički duh start up-ova u oblasti podataka, veštačke inteligencije, mehanizacije i robotike.

P: Na koji način ćete postići najveći nivo sigurnosti? Koja količina sigurnosti je dovoljna?

Pratt: Pisanje softvera je relativno lak zadatak. Najteži zadatak je predvideti ljudsko ponašanje. Da li će auto skrenuti levo ili desno? Da li će dete pratiti loptu? Radimo na izgradnji statističkog modela na osnovu zadataka prikupljenih iz stvarnog ljudskog ponašanja. Na osnovu ovih statistika simuliramo okruženje i testiramo kako naš softver reaguje na promene.

Međutim, ovo nije dovoljno. Simuliramo mnogo većoj razdaljini i u mnogo lošijim saobraćajnim uslovima nego što je u to u stvarnosti. Na kraju, ove simulacije dopunjujemo fizičkim testiranjem, jer je ponašanje na putu najbolji test. Kombinujući simulacije sa stvarnom vožnjom, težimo da dostignemo trilionski broj kilometara, izazov koji je Toyota sebi postavila.

Kuzumaki: Od velike je važnosti da automobil bude u potpunosti bezbedan, bez potrebe za interakcijom sa infrastrukturom ili drugim vozilima. Ovo omogućava bezbedno kretnje vozila bez obzira na nedostatak usluga uzrokovanih npr. prirodnim katastrofama. Obzirom da će auto morati da se suoči sa ekstremnim vremenskim i saobraćajnim uslovima, sistem zahteva mix komplementarnih različitih senzora. Npr., Lidar se sada bori sa snegom.

P: Da zaključimo, koji su preostali izazovi za budućnost mobilnosti?

Kuzumaki: Prvo, legislativa. Neophodne su nam jedinstvene odredbe ukoliko želimo da bezbedno uvedemo automatizovanu tehnologiju u različite regije. Drugo, automatizovana vožnja zahteva razmenu velike količine podataka. Ujedno je veoma važna zaštita i ovih i ličnih podataka.

Pratt: Dostignuti peti nivo autonomije je jedan od preostalih izazova. Veštačka inteligencija trenutno nema dovoljan nivo ljudskih razmišljanja. Izazivam sve koji kažu da znaju kada će dostići nivo 5. Društveno prihvatanje je drugi izazov. Nisu svi spremni da prihvate veštačku inteligenciju. Međutim, počeli smo da uviđamo promene u razmišljanju. Sećate se liftova u prošlosti? Tokom vremena, automatizovani liftovi su prihvaćeni. Moramo da obezbedimo sigurnost naših vozila i da se automatizovani automobili ponašaju značajno bolje nego vozači, ukoliko želimo da poverimo nečije dete automatizovanom automobilu.

/

Saznajte više

Novi “papamobil” je Toyota Mirai Novi “papamobil” je Toyota Mirai Automobil s pogonom na vodonik za njegovu svetost papu Franju Rast tržišnog učešća Toyote u Evropi Rast tržišnog učešća Toyote u Evropi Dobro poslovanje Toyote u prvoj polovini 2020. godine Briga za Vaše vozilo Briga za Vaše vozilo Ako nameravate da vozite automobil nakon dužeg perioda neupotrebe, dobra ideja je proveriti svoje vetrobransko staklo pre nego što krenete na put. ICHIBAN 2020 - Nagrađeni najbolji Toyotini partneri za izvrsnost u zadovoljstvu stranaka ICHIBAN 2020 - Nagrađeni najbolji Toyotini partneri za izvrsnost u zadovoljstvu stranaka Ichiban na japanskom znači „broj jedan“. Toyotina nagrada Ichiban namenjena je isključivo Toyotinim partnerima u Evropi koji se ističu po kvalitetu usluge.