Vodonik bi mogao da doprinese do 20% smanjenja emisija

CO2 što predstavlja cilj do 2050. godine

Savet za vodonik otkriva prvu studiju te vrste koja prikazuje doprinos vodonika u ključnom delu tranzicije energije

Kao globalni lideri koji su se sastali na COP 23 u Bonu, 18 ključnih lidera u industrijskoj vertikali, ujedinjeni u koaliciji Saveta za hydrogen, radi lansiranja prvi put sastavljene globalne vizije o ulozi vodonika, sastavljenu uz podršku McKinsey.

Pored toga što predstavlja ključni deo tranzicije energije, studija pokazuje da vodonik ima potencijal da razvije US $2.5tn u poslovanju, tako stvarajući više od 30 miliona poslova do 2050. godine.

Uzimajući viziju Saveta za vodonik za sledeći nivo, studija pod nazivom „Hydrogen, Scaling up“ je iznela sveobuhvatnu mapu izraženu u brojevima kako bi se povećalo razvijanje i omogućio njegov uticaj na tranziciju energije.

Široko razvijen, vodnik bi mogao da učestvuje u skoro jednoj petini u ukupnoj konačnoj utrošenoj energiji do 2050. godine. To bi moglo da smanji godišnje CO2 emisije za otprilike 6 gigatona u odnosu na današnje nivo i moglo bi da doprinese u otprilike 20% smanjenju koje je potrebno kako bi se ograničilo globalno zagrevanje na dva stepena Celzijusa.

Sa strane potražnje, Savet za vodonik vidi potencijal u tome da vodonik snabdeva 10 do 15 miliona automobila i 500.000 kamiona do 2030. godine, kao i sa mnogim upotrebama u drugim sektorima, kao što su industrijski procesi i sirovine, grejanje i snabdevanje električnom energijom i skladištenje.

Sveukupno, studija predviđa da bi godišnja potražnja za vodonik mogla desetostruko da se uveća do 2050. godine na skoro 80 EJ 2050. godine i tako ispuni 18% ukupne potražnje za energijom u scenariju od 2 stepena za 2050. godinu. U vreme kada se očekuje da se broj globalne populacije uveća za dve milijarde ljudi do 2050. godine, tehnologije vodonika imaju potencijal da stvore mogućnosti za održivi ekonomski rast.

/

„Svet u 21. veku mora da izvrši tranziciju i da upotreba energije sa niskim sadržajem ugljenika postane širokorasprostranjena“, rekao je Takeshi Uchiyamada, predsednik Toyota Motor Corporation i kopredsednik Saveta za vodonik.

„Vodonik predstavlja neophodan resurs kako bi se ova tranzicija realizovala jer može da se koristi da skladišti energiju vetra, solarnu energiju i ostale vidove obnovljive energije za prevoz kao i u mnoge druge svrhe. Savet za vodonik je identifikovao sedam uloga vodonika i iz tog razloga ohrabrujemo vlade i investitore da mu daju ključnu ulogu u njihovim planovima za energiju. Bilo bi dobro da što pre da uspostavimo ekonomiju vodonika, jer smo svi posvećeni da ovo postane realnost. “

Dostizanje tog obima bi zahtevao značajne investicije, približno US$20 do 25 milijardi godišnje za ukupan iznos od otprilike US$280 milijardi do 2030. godine. Sa pravim regulatornim okvirom – uključujući dugoročnu, stabilnu koordinaciju i podsticajne politike – izveštaj smatra je ostvarivo privlačenje ovakvih investicija kako bi se raširila tehnologija.

Svet već investira više od US$1.7 triliona u energiju svake godine, uključujući US$650 milijardi za naftu i gas, US$300 milijardi za obnovljivu energiju i više od US$300 milijardi za automobilsku industriju.

„Ova studija potvrđuje mesto vodonika kao ključnog dela u tranziciji energije i ohrabruje nas da podržavamo njegov širok razvoj. Vodonik će biti neizostavni deo u tranziciji energije u određenim sektorima i meridijanima. Što pre ovo omogućimo, tim pre ćemo moći da uživamo u potrebnim benefitima koje vodonik može da nam pruži u našim ekonomijama i društvu“, rekao je Benoît Potier, predsednik i CEO, Air Liquide.

„Rešenja su tehnološki zrela i industrijski igrači su posvećeni. Potreban nam je koncentrisani napor zainteresovanih strana kako bi se ovo ostvarilo; vođenje ovog napora predstavlja ulogu Saveta za hidrogen.“

/

Lansiranje nove mape se dogodilo tokom Foruma za inoviranje održivosti u prisustvu 18 starijih članova Saveta za hidrogen koje je predstavljao kopredsedavajući Takeshi Uchiyamada, predsednik Toyote i Benoît Potier, predsednik i CEO, Air Liquide, praćeno sa Prof. Aldo Belloni, CEO The Linde Group, Woong-chul Yang, potpredsenikom Hyundai Motor Company i Anne Stevens, članom Upravnog odbora Anglo American.

Tokom lansiranja, Savet za vodonik je pozvao investitore, kreatore politika i poslovne ljude da im se pridruže u ubrzanju razvoja rešenja sa vodonikom za tranziciju energije. Takođe je objavljeno da će Woong-chul Yang iz Hyundai Motor Company naslediti Takeshi Uchiyamada iz Toyote u rotaciji kopredsedavajućeg Savetom i vodiće grupu zajedno sa Benoit Potier, CEO Air Liquide u 2018. godini.

Gospodin Uchiyamada planira da se vrati kao kopredsedavajući 2020. godine, što je u vreme održavanja Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Tokiju, što predstavlja ključnu tačku u prikazivanju društva i mobilnosti sa vodonikom.

O Savetu sa vodonik

Lansiran na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu na početku 2017. godine, Savet za vodonik je prva svetska CEO inicijativa te vrste koja je napravljena da neguje ulogu tehnologija vodonika u globalnoj tranziciji energije.

Trenutni članovi uključuju 18 vodećih multinacionalnih kompanija - Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Linde Group, Total i Toyota – kao i 10 dinamičnih igrača iz lanca vrednosti - Ballard, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Hydrogenics, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, Plug Power, and Toyota Tsusho.

Ova koalicija kolektivno predstavlja ukupan prihod od preko € 1,5 triliona i više od 2 miliona poslova širom sveta.[1] Da više saznate: www.hydrogencouncil.com.

O sastancima Saveta za vodonik na COP 23:

Savet će se sastati na COP 23 kako bi zaključio prvu godinu aktivnsoti. Dok su bili u Bonu, 13-14. novembra 2017. godine, CEO i ostali predstavnici će učestvovati u raznim okruglim stolovima, interakcijama sa kreatorima politika kao i sa medijima i širokom javnošću.

Savet za vodonik vode dva kopredsednika sa različitih meridijana i sektora koji su izabrani od strane članova na period od dve godine, svake godine se mandat dva kopredsednika obnavlja radi kontinuiteta.

O vodoniku

Vodonik je svestran, čist i bezbedan izvor energije koji može da se koristi kako za snabdevanje energijom ili u industriji za sirovine. Stvarajući nula emisija gasova tokom upotrebe, može da se stvori iz (obnovljive) energije i iz fosilnih goriva sa niskim sadržajem ugljenika i tako dostigne potpuno nula emisija gasova.

Upotreba vodonika nastavlja da raste jer on može da se skladišti i transportuje u tečnom i gasovitom obliku sa visokom energetskom gustinom i može da sagoreva ili da se koristi u gorivnim ćelijama za stvaranje toplote i električne energije. Ova svestranost pruža vodoniku da ima ključnu ulogu u transportu, industriji i stambenom sektoru kao i za skladištenje obnovljivih izvora energije velikog obima, čineći tako rešenje mnogih izazova u tranziji energije.

Pročitajte više o Toyoti

Toyotina vizija krosovera iz C segmenta Toyotina vizija krosovera iz C segmenta TOYOTA C-HR koncept je imao svetsku premijeru na ovogodišnjem Sajmu automobila u Parizu.